Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

din data de 12.09.2014

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al U.E., sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/29.03.2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor/examinarea candidaţilor, decide:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Categoria

Nota la proba scrisă

Nota la interviu

Nota finală

Admis / Respins

1

CĂDARIU GABRIEL – TIBERIU

B

6,92

8,25

7,60

ADMIS

2

DRĂGAN NEGREA

C

7,67

7,00

7,30

ADMIS

3

CUPEŢ ALEXANDRU RAREŞ

C

7,67

7,50

7,60

ADMIS

 

Nicula Ioan Victor

Preşedinte supleant al Comisiei de Autorizare

Data: 12.09.2014

 [download]