CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la concursul din 02.09.2014, organizat prin ocuparea postului vacant de consilier cadastru gr.IA

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Denumirea postului

Punctaj final proba scrisă

Punctaj final interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1

FARCAS DAN IOAN

CONSILIER CADASTRU GR. IA

90

91

90,50

ADMIS

Comisia de concurs:

Preşedinte:

BOTICI OVIDIU LAURENŢIU

Membri:

GALERIU MARIOARA

NEAG MONICA

Secretar:

c.j. ŞTEFAN ANA ELENA