În atenţia persoanelor fizice/juridice autorizate

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin.(1) din Regulamentul privind avizarea, recepţia şi înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin ordinul Directorului general al ANCPI nr.700/2014, pentru crearea cconturilor de acces pentru inregistrarea on-line a documentaţiilor, vă rugăm să depuneţi la Registratura O.C.P.I. Hunedoara următoarele documente:

  1. Copie C.I./B.I
  2. Copie certificat autorizare
  3. Angajament autorizaţi: formularul se poate descărca de pe site OCPI Hunedoara sau se poate obţine de la registratura OCPI Hunedoara.[download] 

 Petru Liviu LOBONŢ

DIRECTOR

Ovidiu Laurenţiu BOTICI

Şef Serviciu Cadastru