EXAMEN   D E   AUTORIZARE

În data de 12.09.2014, ora 10.00, la sediul O.C.P.I Hunedoara din Deva, Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, etaj 1, sala de consiliu – Corp A, va avea loc susţinerea examenului pentru persoanele fiyice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei – categoria B/C, în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010.

Persoane fizice:

  1. CĂDARIU GABRIEL – TIBERIU   categoria B
  2. CUPEŢ ALEXANDRU RAREŞ        categoria C
  3. DRĂGAN NEGREA IONEL            categoria C

Proba scrisă se va susţine între orele 10.00 – 12.00
Proba practică se va susţime începând cu ora 12.30
Accesul candidaţilor în sala de examen se va face până la ora 9.50, pe baza BI/CI.
Redactarea lucrării scrise se vaface cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Ştefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254-233560, 0254-214165, int.313, adresăde e-mail: hd.ancpi.ro