În atenția persoanelor fizice / juridice autorizate

 

Joi, 4 septembrie 2014 ora 12.00, va avea loc la sediul OCPI Hunedoara în sala de sedinţe (mansardă, corp B) sedinţa de lucru cu persoanele autoriyate având ca obiect: Prevederile regulamentului – Avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul General ANCPI nr. 700/2014.

 

DIRECTOR

Petru Liviu LOBONŢ

Şef Serviciu CADASTRU

Ovidiu Laurenţiu BOTICI