Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 24.02.2014

 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/29.03.2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor /examinarea candidaţilor, decide:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Categoria

Nota la proba scrisă

Nota la interviu/Nota la proba practică

Nota finală

Admis/Respins

1 CRĂC DORIN

B

8,11

6,00

7,05

ADMIS

 

Laura MURESAN

Preşedinte al Comisiei de Autorizare

Data: 24.02.2014