Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

din data de 10.05.2013

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/29.03.2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor /examinarea candidaţilor, decide:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Categoria

Admis/Respins

1 STROE OVIDIU MARIUS

C

RESPINS

2 DAMIAN MARIUS DANIEL

B

RESPINS

3 TRUFAŞ CIPRIAN

B

ADMIS

4 POP BOGDAN

B

ADMIS

 


 

Laura MURESAN

Preşedinte al Comisiei de Autorizare

 

 

Data: 10.05.2013