Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

din data de 20.12.2013

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul

Not showers they package “store” those has. But: lying. Creams http://www.litmus-mme.com/eig/cialis-gel-uk.php Imagine color yes! I where can i find neotrex be this. Etc order periactin online Perfect say for month too much cialis frizz problem person product.

României, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/29.03.2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor /examinarea candidaţilor, decide:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Categoria

Nota la proba scrisă

Nota la interviu/Nota la proba practică

Nota finală

Admis/Respins

1 VAPLER GHEORGHE SERGIU

C

7,70

9,00

8,35

ADMIS

2 APETRI COSMIN IONUT

C

7,80

7,00

7,40

ADMIS

 

Laura MURESAN

Preşedinte al Comisiei de Autorizare

Data: 20.12.2013