În atenția notarilor publici

 

Avand in vedere faptul ca ne aflam in situatia de a recupera cu intarziere sumele de bani incasate de notarii publici in numele ANCPI si somarea la plata a acestora prin intermediul instantelor judecatoresti, va informam ca nu vor rnai fi eliberate de catre OCPI Hunedoara chitantiere notarilor care inregistreaza restante in virarea sumelor rncasate cu titlu de tarif pentru prestarea serviciilor de publicitate imobiliara. Tarifele pentru prestarea tarifelor de publicitate imobiliara vor putea catre beneficiari direct la casieria oficiului teritorial urmand ca acestia sa fie afisare la avizierul institutiei si pe sit-ul oficial.

 

Cu deosebită consideratie,