COMUNICAT

 

Potrivit dispoziţiilor Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.807/20.07.2012, începând cu data de 23.07.2012, dl. Petru Liviu LOBONŢ a fost numit în funcţia de director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara.

Compartimentul Juridic şi Relaţii cu Publicul