EXAMEN AUTORIZARE

 

In data de 29.07.2011, ora 10:00, la sediul OCPI din Deva, Calea Zarandului, nr. 106, Jud. Hunedoara , etaj 1, sala de consiliu – Corp A, va avea loc sustinerea examenului pentru persoanele fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei – categoriile B/C, in conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010

 

Persoane fizice:

 

1. CORICI IOAN CONSTANTIN – Cat. B

2. MANZALA VICTOR – Cat. C

3. RUSU CONSTANTIN MIRCEA –  Cat. C

4. BACARIN DORIN IONUT – Cat. C

5. MĂRGULESCU MARIA RALUCA – Cat. C

6. BOBINA ALEXANDRU CORNELIU –  Cat. C

7. NASTA DAN CLAUDIU –  Cat. C

8. ALMAJAN CRISTINA –  Cat. B

9. VLADISLAV IONELA ADRIANA – Cat. C

10. NELEGA DORIN PETRU – Cat. C

 

 

Proba scrisa se va susţine intre orele 10 :00 -11 :00.

Proba practica se va susţine incepand cu ora 12 :00.

Accesul candidatilor in sala de examen se va face pana la ora 9 :50, pe baza BI/CI. Redactarea lucrarii scrise se va face cu pix/stilou cu cerneala albastra.

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este doamna Stefan Ana Elena – Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254-233560/0254-214165, int. 313, adresă e-mail: hd@ancpi.ro.

 

Compartiment Juridic si Relatii cu Publicul