In atenţia persoanelor fizice / juridice autorizate

 

Prin prezenta va aduncem la cunostiinta ca O.C.P.I. Hunedoara organizeaza în data data 08.07.2011 incepand cu orele 14.00 sedinta de lucru, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Ordinul nr. 785/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciară aprobat prin Ordinul Directrorului General al ANCPI nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
  2. Ordinul nr.784/2011 pentrru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si funcţionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.633/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Compartiment Juridic si Relatii cu Publicul