In atentia persoanelor fizice / juridice autorizate:

Incepand cu data de 6.04.2009,pentru o solutionare rapida si eficienta a documentatiilor cadastrale intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 634/2006 al Directorului General al ANCPI, anterior depunerii pentru receptie a documentatiilor trebuie sa solicitati extras CF de informare, urmand ca acesta sa fie eliberat in urma conversiei cartilor funciare existente pe hartie. Extrasul CF astfel eliberat va fi atasat in documentatia prezentata pentru receptie.

Birou Relatii cu Publicul