In atentia persoanelor fizice / juridice autorizate:


EXAMEN DE AUTORIZARE


In data de 04.10.2010, ora 10:00, la sediul OCPI din Deva, Calea Zarandului, nr. 106, Jud. Hunedoara , etaj 1, sala de consiliu – Corp A, va avea loc susţinerea examenului pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei –categoriile B/C, în conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010

Persoane fizice:

1.  ROŞU EUGEN

2.  TEODOR SORIN NICOLAE

3.  KOVACS LADISLAU

4. MOLDOVAN ADRIAN

5. CIOBANU ELENA RALUCA

Proba scrisă se va susţine între orele 10 :00 -11 :00.

Proba practică se va susţine începând cu ora 13 :30.

Accesul candidaţilor în sala de examen se va face până la ora 9 :50, pe baza BI/CI. Redactarea lucrării scrise se va face cu pix/stilou cu cerneală albastră.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact este doamna Ştefan Ana Elena -Secretarul Comisiei de Autorizare, tel. 0254-233560/0254-214165, int. 313,, adresă e-mail: hd@ancpi.ro.

Compartimentul Juridic si Relatii cu Publicul