Inscrierea terenurilor in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Hunedoara a organizat in data de 14.04.2010, la sediul Primariei Geoagiu, o intalnire cu proprietarii unor terenuri (insumand aproximativ  40 ha) situate pe teritoriul administrativ al orasului Geoagiu.

Conducerea OCPI  Hunedoara reprezentata prin Lucian Octavian DRAGOMIR –director general si Ovidiu BOTICI – inginer sef, a informat  detinatorii terenurilor respective despre modalitatea de  inscriere gratuita a acestora in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara .

Inscrierea  va fi  realizata in baza contractului de prestari servicii incheiat intre OCPI Hunedoara si o persoana fizica autorizata in calitate de executant al lucrarii (contract incheiat la finele anului 2009), avand la baza o finantare a Agentiei  Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Persoanele nominalizate urmeaza a se prezenta, incepand cu data de 21.04.2010, la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Orastie, in vederea ridicarii extrasului de carte funciara pentru informare.

Compartimentul Juridic si Relatii cu Publicul