In atentia persoanelor fizice / juridice autorizate:

In data de 8.10.2009 a fost publicat in Monitorul Oficial nr.675 ,,Ordinul pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale în vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 634/2006,,

Birou Relatii cu Publicul