In atentia persoanelor fizice / juridice autorizate:

La data de 28.04.2009 a intrat în vigoare Ordinul nr. 133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Birourilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, respectiv Ordinul nr. 134/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicate în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 245 din 13.04.2009.

Birou Relatii cu Publicul