In atentia persoanelor fizice / juridice autorizate:


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Hunedoara organizeaza marţi, 27 aprilie 2010, incepand cu ora 13:00, în sala de consiliu a instituţiei din Deva, Calea Zarandului nr.

106, o şedinţă de lucru cu următoarele subiecte de dezbatere:

1. Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 108/29.03.2010, publicat în M.Of. al României, Partea I, nr. 223/9.IV.2010 .

2. Regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.107/ 29.03.2010, publicat în M.Of. al României, Partea I, nr. 231/13.IV.2010.

3. Diverse.

Având în vedere importanţa subiectelor supuse dezbaterii, reiterăm faptul că prezenţa Dvs. este obligatorie .

Compartimentul Juridic si Relatii cu Publicul