Termene servicii 

 

Lista cuprinzând termenele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate conform Ordin 1378/2015 (în vigoare de la 01.01.2016)

 

 1. Avize, recepții și furnizare date

1.1. Avize și recepții

1.1.1. Aviz începere lucrări

 • 7 zile lucrătoare (regim normal)
 • 2 zile lucrătoare (regim urgență)

1.1.2. Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre/recepţie tehnică pentru aplicaţie software de transformare a coordonatelor

 • 15  zile lucrătoare (regim normal)
 • 5 zile lucrătoare (regim urgență)

1.1.3. Recepţie lucrări fotogrammetrice

 • 15  zile lucrătoare (regim normal)
 • 5 zile lucrătoare (regim urgență)

1.1.4. Recepţia documentelor cartografice de uz public, care nu implică măsurători

 • 30  zile lucrătoare (regim normal)
 • 10 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2 Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie

1.2.1. Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă, cu anunţ prealabil cu 24 de ore

 • 2  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.2. Servicii poziţionare GNSS în timp real – ROMPOS

 • –  zile lucrătoare (regim normal)
 • – zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.3. Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice tipărite

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.4. Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale – raster

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.5. Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale – vectorial

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.6. Coordonate planimetrice, altimetrice şi 3D

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.7. Copii certificate ale planurilor şi hărţilor

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.8. Plan parcelar în format digital

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.9. Plan parcelar analogic

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.10. Ortofotoplan rezoluţie 0,5-2 m

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.11. Ortofotoplan rezoluţie 0,1-0,4 m

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.12. Aerofotograme

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.13. Mozaic ortofotoplan rezoluţie 0,5-10 m

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.14. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă între 1-20 m

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

1.2.15. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mică de 20m

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară

2.1. Prima înregistrare a imobilelor/unităţilor individuale

2.1.1. Recepţie şi înfiinţare carte funciară

 • 18  zile lucrătoare (regim normal)
 • 6 zile lucrătoare (regim urgență)

2.1.2. Recepţie (nr. cadastral)

 • 11  zile lucrătoare (regim normal)
 • 4 zile lucrătoare (regim urgență)

2.1.3. Înfiinţare carte funciară

 • 11  zile lucrătoare (regim normal)
 • 4 zile lucrătoare (regim urgență)

2.2. Dezmembrare / comasare

2.2.1. Recepţie dezmembrare/comasare

 • 7  zile lucrătoare (regim normal)
 • 3 zile lucrătoare (regim urgență)

2.2.2. Înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară

 • 7  zile lucrătoare (regim normal)
 • 3 zile lucrătoare (regim urgență)

2.2.3. Dezmembrare pentru exproprieri

 • 7  zile lucrătoare (regim normal)
 • 3 zile lucrătoare (regim urgență)

2.3. Întabulare sau înscriere provizorie

2.3.1. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice

 • 7  zile lucrătoare (regim normal)
 • 2 zile lucrătoare (regim urgență)

2.3.2. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice şi a cultelor religioase recunoscute în condiţiile legii

 • 7  zile lucrătoare (regim normal)
 • 2 zile lucrătoare (regim urgență)

2.3.3. Ipotecă/Privilegiu

 • 2  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

2.3.4. Imobile expropriate

 • 7  zile lucrătoare (regim normal)
 • 2 zile lucrătoare (regim urgență)

2.4. Notare

2.4.1. Fuziune/Divizare

 • 5  zile lucrătoare (regim normal)
 • 2 zile lucrătoare (regim urgență)

2.4.2. Alte notări (inclusiv radierea)

 • 4  zile lucrătoare (regim normal)
 • 2 zile lucrătoare (regim urgență)

2.5. Rectificare

2.5.1. Îndreptare eroare materială şi repoziţionare imobil

 • 1  zile lucrătoare (regim normal)
 • – zile lucrătoare (regim urgență)

2.5.2. Rectificare limite imobil şi modificare suprafaţă

 • 15  zile lucrătoare (regim normal)
 • 5 zile lucrătoare (regim urgență)

2.5.3. Reconstituire carte funciară

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

 

2.6. Actualizare informații tehnice

2.6.1. Înscriere construcţii

 • 15  zile lucrătoare (regim normal)
 • 5 zile lucrătoare (regim urgență)

2.6.2. Extindere sau desfiinţare construcţii şi actualizare categorie de folosinţă, destinaţie sau alte informaţii tehnice

 • 15  zile lucrătoare (regim normal)
 • 5 zile lucrătoare (regim urgență)

2.7. Consultare / informare

2.7.1. Consultare documente din arhivă

 • 1  zile lucrătoare (regim normal)
 • – zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare

 • 2  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare

 • 2  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.4. Certificat de sarcini

 • 4  zile lucrătoare (regim normal)
 • 2 zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.5. Copii certificate din mapa de acte şi cărţi funciare

 • 2  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

 • 10  zile lucrătoare (regim normal)
 • 3 zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.7. Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.8. Eliberare duplicat

 • 3  zile lucrătoare (regim normal)
 • 1 zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.9. Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură***)

 • 9  zile lucrătoare (regim normal)
 • 3 zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.10. Extras de carte funciară pentru informare on line**)

 • –  zile lucrătoare (regim normal)
 • – zile lucrătoare (regim urgență)

2.7.11. Copie documente arhivă on line**)

 • –  zile lucrătoare (regim normal)
 • – zile lucrătoare (regim urgență)

 

*) În situaţia prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

**) Serviciile  a căror plată se face prin aplicaţia E-payment și care sunt înregistrate on-line, se furnizează de îndată, dacă informaţia este disponibilă în mediul electronic.

***) Termenul se caluculează de la data comunicării resultatelor finale ale comisiei de4 autorizare, nu de la data înregistrării cererii de autorizare.