În exercitarea drepturilor dumneavoastrã prevãzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și în cazul în care existã nelãmuriri cu privire la orice aspect care ține de protecția datelor cu caracter personal,  la nivelul OCPI Hunedoara a fost desemnat Responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer – DPO)  – TARAȘCU IULIA care poate fi contactată la numărul de telefon 0254/233560 interior 115, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa poștală: Deva, Calea Zarandului nr.106, municipiul Deva, județul Hunedoara sau la adresele de e-mail: hd@ancpi.ro, rpd_hunedoara@ancpi.ro

Totodatã, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționalã de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa justiției pentru apãrarea oricãror drepturi garantate de legislația aplicabilã în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încãlcate.