Protocoale

[download] Ordinul nr. 501/2013 al DG al ANCPI pentru abrogarea ODG al ANCPI nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin ODG al ANCPI nr. 309/2010.

[download] Protocol de colaborare intre UNNPR si ANCPI.

[download] Protocol-cadru de colaborare intre ANCPI si unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea inregistrarii sistematice a imobilelor in cadastru si in cartea funciara.

[download] Protocol de colaborare incheiat intre ANCPI si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

[download] Protocol de colaborare incheiat intre ANCPI si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara. 

[download] Protocol de Cooperare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. 

[download] Protocol de colaborare incheiat între Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Compania Natională de Căi Ferate C.F.R S.A. privind modul de inscriere in cărţile funciare centrale. 

[download] Protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara in aplicarea O.U.G. nr.41/2004, aprobata si modificata prin Legea nr.499/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, precum si a HG nr.1210/20047. 

[download] Protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A privind intocmirea, receptionarea documentatiilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman si a dreptului de administrare al C.N.A.D.N.R. S.A asupra imobilelor expropiate in temeiul Legii 128/2004, privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructii de autostrazi si drumuri nationale.