Organizarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara

 • Lobonț Petru Liviu  – Director
 • Botici Ovidiu Laurenţiu – Inginer sef, Serviciul Cadastru
 • Bartoș Ioana Codruța – Registrator sef, Serviciul Publicitate Imobiliara
 • Cipleu Mihaela – Contabil sef, Serviciul Economic
 • Ștefan Ana Elena – Șef Serviciu Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții
 • Bartha Ilona Katalin – Șef Birou Fond Funciar – Serviciul Cadastru
 • Neag Monica – Șef Birou Verificare și Recepție Lucrări (cu delegație) – Serviciul Cadastru
 • Florin Carașcă – Șef Birou Înregistrare Sistematică –  Serviciul Cadastru
 • Zeriu Georgeta Corina – Șef Birou BCPI Brad, Serviciul de Publicitate Imobiliară
 • Țîrlea Paula – Șef Birou BCPI Deva, Serviciul de Publicitate Imobiliară
 • Davidovici Aurelia – Șef Birou BCPI Hațeg, Serviciul de Publicitate Imobiliară
 • Șofan Rodica Zanfira – Șef Birou BCPI Hunedoara, Serviciul de Publicitate Imobiliară
 • Părău Oana Elena – Șef Birou BCPI Orastie, Serviciul Publicitate Imobiliară
 • Rogobete Adrian  Șef Birou BCPI Petroșani, Serviciul Publicitate Imobiliară

 

Organigrama