Ordonanțe

[download] Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În vigoare de la 12 mai 2020 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 12 mai 2020. (vezi Legea 7/1996 actualizată)

[download] Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23 aprilie 2018. În vigoare de la 23 aprilie 2018.

[download] OUG nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

[download] Ordonanta de Urgenta  nr.81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si modificarile unor acte normative.

[download] Ordonanta de Urgenta  nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. 

[download] Ordonanta Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29.08.2008. 

[download] Ordonanta nr.10 din 22.01.2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei – (art.10 si 13 abrogate).

[download] Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.41 din 27.05.2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. 

[download] Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.70/2001 din 17.05.2001, pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.