Ordine

[download] Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate. În vigoare de la 04 februarie 2019 Consolidarea din data de 23 iunie 2022 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 796/2019; Ordin 3470/2019; Ordin 1445/2020; Ordin 599/2022; Ultimul amendament în 20 iunie 2022.

[download] Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate. În vigoare de la 20 iunie 2019. Consolidarea din data de 23 iunie 2022 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 10 iunie 2019 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 3407/2019; Ordin 1552/2020; Ordin 602/2022; Ultimul amendament în 20 iunie 2022.

[download] Ordinul nr. 602/2022 pentru completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate. În vigoare de la 20 iunie 2022. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 20 iunie 2022. Formă aplicabilă la 21 iunie 2022.

[download] Ordinul nr. 599/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate. În vigoare de la 20 iunie 2022. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 20 iunie 2022. Formă aplicabilă la 21 iunie 2022.

[download] Ordinul nr. 1445/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

[download] Ordinul nr. 1207/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. În vigoare de la 29 aprilie 2020. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 29 aprilie 2020. Formă aplicabilă la 30 aprilie 2020.

[download] Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014. În vigoare de la 30 august 2014. Are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 571bis din 31 iulie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 1140/2014; Rectificare 2014; Anexa 2015; Ordin 1550/2016; Ordin 1608/2016; Ordin 263/2017; Regulament 2017; Ordin 423/2018; Ordin 1445/2016; Sentinta civila 109/2016; Sentinta civila 113/2016; Ordin 3442/2019; Ordin 1/2020; Ordin 1207/2020; Ultimul amendament în 29 aprilie 2020.

[download] Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. În vigoare de la 30 august 2014. Are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 31 iulie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 1140/2014; Rectificare 2014; Ordin 1340/2015; Ordin 1550/2016; Ordin 1608/2016; Ordin 263/2017; Ordin 1171/2017; Ordin 423/2018; Ordin 1445/2016; Ordin 3442/2019; Ordin 1/2020; Ordin 1207/2020; Ultimul amendament în 29 aprilie 2020.

[download] Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate
În vigoare de la 04 februarie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 796/2019; Ordin 3470/2019; Ultimul amendament în 07 ianuarie 2020.

[download] Ordinul nr. 3407/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate. În vigoare de la 19 decembrie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1023 din 19 decembrie 2019. Formă aplicabilă la 08 ianuarie 2020.

[download] Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate. În vigoare de la 20 iunie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 10 iunie 2019. Formă aplicabilă la 20 iunie 2019.

[download] Ordinul nr. 250/2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16 aprilie 2018, în vigoare de la 16 aprilie 2018.

[download] Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.171/2017 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 din 21.08.2017. În vigoare de la 14 septembrie 2017.

[download] Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale. În vigoare de la 16 mai 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 16 mai 2017

[download]  Ordin 1550/2016  privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.700/2014. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 11.01.2017. În vigoare de la 11.01.2017.

[download]Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora.

[download] Ordinul nr. 1136/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din UAT Urziceni, jud. Ialomita.

[download]Ordinul nr. 1095/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Bustuchin, jud. Gorj

[download] Ordinul nr. 1075/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Magura Ilvei, jud. Bistrita-Nasaud.

[download] Ordinul nr. 943/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Lunca Ilvei, jud. Bistrita-Nasaud.

[download]Ordinul DG al ANCPI nr. 1026 din 2012 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul d e colaborare nr. 429312/1404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR.

[download]Ordinul nr. 862/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din UAT Ilva Mare, jud. Bistrita-Nasaud

[download]Ordinul nr. 750/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor tehnice de cadastru in 31 de unitati administrativ-teritoriale.

[download]Ordinul nr. 57/2011 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor tehnice de cadastru in 19 unitati administrativ-teritoriale.

[download]Ordinul nr. 1882/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie.

[download] Ordin nr.107/29.03.2010 al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei. (la 06-12-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )

[download]Ordin nr.39/2009, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.