Legislație

 

Transparența decizională

 

 • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de “Ordin al directorului general al ANCPI pentru modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014”. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro, in perioada 07 august – 06 septembrie 2019.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 

 • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul privind modificarea și completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro, in perioada 07 august – 17 august 2019.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 

 • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de „Ordin privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru și Publicitate Imobiliara si unitațile subordonate”. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 19 – 29 martie 2019.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

[download] Anexa ordin

 

 • Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile sale subordonate.

[download] Odin

[download] Referat de aprobare

 • Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind încetarea aplicabilității Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1062/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format editabil la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 29.03.2018 – 08.04.2018.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 

 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru realizarea seturilor de date spațiale privind rețelele de utilități publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word doamnei Andreea CRASNOPOLSCHI la adresele de e-mail andreea.crasnopolschi@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro în perioada 17 – 27 octombrie 2017.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

[download] Norme tehnice

 

 • Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarã nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro în perioada 6 septembrie – 16 septembrie 2017.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultãrii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea „Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale”, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 448/2017. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro în perioada 16 august – 25 august 2017.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • ANCPI supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, precum și a termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea acestora. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro in perioada 19- 29 mai 2017.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobrare

[download] Anexă proiect

 • ANCPI supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru și Publicitate Imobiliara privind modificarea si completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro in perioada 25 martie – 04 aprilie 2017

[download] Proiect ordin

 • ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice care realizează și verifică lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei. Propunerile și observațiile vor fi trimise doamnei Mădălina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro până la data de 04.03.2017

[download] Ordin

[download] Regulament de autorizare

 

 

Adiționale

 

[download] Actul adițional la Protocolul de colaborare încheiat între ANCPI și UNNPR privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 309/2010.

 

[download] Act aditional la conventia cadru incheiata intre A.N.C.P.I şi bancile membre ale A.R.B., cu privire la modul de colaborare in ceea ce priveste operaţiunile de publicitate imobiliara, în aplicarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

[download] Act aditional la Protocolul de colaborare incheiat la data de 02.08.2007 intre A.N.C.P.I. si C.N.A.D.N.R S.A privind intocmirea, receptionarea documentatiilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman si a dreptului de administrare al C.N.A.D.N.R S.A. asupra imobilelor expropriate in temeiul Legii nr.198/2004, privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale. 

 

[download]  Act aditional la Protocolul de colaborare incheiat la data de 29.05.2006 intre ANCPI si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. privind intocmirea, avizarea documentatiilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate in temeiul Legii nr. 198/2004, privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale.

 

[download]  Act aditional la Protocolul de colaborare incheiat la data de 17.12.2004 între A.N.C.P.I. si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara în aplicarea O.U.G. nr. 41/2004 aprobata si modificata prin Legea nr. 499/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului şi publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si a H.G. nr. 1210/2004. 

 

Convenții

[download] Conventie-cadru incheiata intre A.NC.P.I. si bancile membre ale Asociatiei Romane a Bancilor, cu privire la modul de colaborare in ceea ce priveste operatiunile de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii 499/2004 privind aprobarea OUG nr. 41/2004 prin care a fost modificata si completata Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 şi a HG nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

 

Decizii

[download] Decizia 1/2018privind recepția documentației cadastrale de apartamentare/ subapartamentare/ reapartamentare și înscrierea în cartea funciară a operațiunii de apartamentare/ subapartamentare/ reapartamentare.

[download]  Decizia nr.1 privind realizarea măsurătorilor GNSS cinematice, a Directorului D.G.C. din cadrul A.N.C.P.I.

[download] Decizia din 27 martie 2017 privind modificarea Deciziei comune nr.8/07.09.2012 – DCG și nr.14/07.09.2012 – DPI, privind corespondența în limba română a unor termeni utilizați în cuprinsul cărților funciare deschise în baza Decretului-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărților funciare.

 

Decrete

[download] Decret-lege nr.115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare Publicat in M.O.F. nr. 95 din 27 aprilie 1938. 

 

Hotărâri

 

 

[download] Hotararea de Guvern  nr.294/2015 privind aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023.

[download] Hotararea de Guvern  nr. 539 din 2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012.

[download] Hotararea de Guvern nr.448 din 2013 privind stabilirea proiectului \”Sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara pentru mediul urban\” ca proiect de infrastructura si desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine ca unitate de achizitii centralizata.

[download] HG nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ANCPI.

[download] Hotararea Guvernului nr. 100/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara.

[download] Hotararea Guvernului nr. 1166/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti, 23.02.2011, respectiv 23.03.2011 si 14.06.2011 si la Washington la 14.03.2011, respectiv 02.06.2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de Imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si BIRD, semnat la Bucuresti la 28.12.2007

[download] Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

[download] Hotarare pentru modificarea_art.17 din Hotararea Guvernului nr.1.210 din 2004 privind organizarea si functionarea ANCPI.

[download] Hotarare nr.1647 din 22.11.2006, privind aprobarea planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007 . Publicat in M.O.F, partea I nr.969 din 4.12.2006. 

[download] Hotarare nr.869 din 28.07.2005, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Publicat in M.O.F, partea I nr. 727 din 10/08/2005.  

[download] Hotarare nr.834 din 14.12.1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat. Publicat in M.O.F nr. 259 DIN 20/12/91. 

 

Legi

 

 

[download] Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 24 septembrie 2015 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2015; OUG 57/2015; OUG 35/2016; OUG 98/2016; OUG 90/2017; OUG 31/2018; L 185/2018; L 105/2019; L 251/2019. Ultimul amendament în 27 decembrie 2019.

[download] Legea nr. 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 20 mai 2019. Formă aplicabilă la 20 mai 2019. În vigoare de la 23 mai 2019.

[download] Legea fondului funciar nr. 18/1991. În vigoare de la 20 februarie 1991. Formă aplicabilă de la 05 ianuarie 1998. Ultimul amendament în 09 august 2018.

[download] Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. În vigoare de la 09 august 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 06 august 2018. Formă aplicabilă la 24 septembrie 2018.

[download]  Legea nr.7/1996 în vigoare de la 24 iunie 1996, ultimele modificări OUG 31/2018 și L 185/2018;

[download] Legea nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 459 din 25/06/2015 – a intrat în vigoare în data de 28.06.2015

[download] Legea nr. 221/2013  privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative

[download] Legea 165/2013  privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

[download] Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4 din 2013 privind modificarea Legii nr.76 din 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134 din 2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

[download] Lege nr.16 din 9.01.2007, privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez. Publicat in M.O.F, partea I, nr.42 din 19.01.2007 .

[download] Lege nr.247 din 19/07/2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22/07/2005. 

 [download] Lege nr.499 din 12.11.2004 privind aprobarea O.U.G. nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

[download] Lege nr.78 din 26.02.2002 privind aprobarea O.U.G. nr.70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996. Publicat in M.O.F, partea I, nr.54 din 4.03.2002.

 

 

Ordine

[download] Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate
În vigoare de la 04 februarie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 796/2019; Ordin 3470/2019;
Ultimul amendament în 07 ianuarie 2020.

[download] Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014. Consolidarea din data de 06 ianuarie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 571bis din 31 iulie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 1140/2014; Rectificare 2014; Anexa 2015; Ordin 1550/2016; Ordin 1608/2016; Ordin 263/2017; Regulament 2017; Ordin 423/2018; Ordin 1445/2016; Sentinta civila 109/2016; Sentinta civila 113/2016; Ordin 3442/2019; Ultimul amendament în 06 ianuarie 2020.

[download] Ordinul nr. 3442/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 06 ianuarie 2020

[download] Ordinul nr. 3407/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate. În vigoare de la 19 decembrie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1023 din 19 decembrie 2019. Formă aplicabilă la 08 ianuarie 2020.

[download] Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate. În vigoare de la 20 iunie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 10 iunie 2019. Formă aplicabilă la 20 iunie 2019.

[download] Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014. În vigoare de la 30 august 2014. Consolidarea din data de 18 martie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 571bis din 31 iulie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 1140/2014; Rectificare 2014; Anexa 2015; Ordin 1550/2016; Ordin 1608/2016; Ordin 263/2017; Regulament 2017; Ordin 423/2018; Ordin 1445/2016; Sentinta civila 109/2016; Sentinta civila 113/2016; Ultimul amendament în 23 octombrie 2018.

[download] Ordinul nr. 423/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte fun  ciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, şi modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate. Ultimul amendament în 05 octombrie 2018.

[download] Ordinul nr. 250/2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16 aprilie 2018, în vigoare de la 16 aprilie 2018.

[download] Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.171/2017 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 din 21.08.2017. În vigoare de la 14 septembrie 2017.

[download] Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale. În vigoare de la 16 mai 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 16 mai 2017

[download]  Ordin 1550/2016  privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.700/2014. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 11.01.2017. În vigoare de la 11.01.2017.

[download]Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora.

[download] Ordinul nr. 1136/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din UAT Urziceni, jud. Ialomita.

[download]Ordinul nr. 1095/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Bustuchin, jud. Gorj

[download] Ordinul nr. 1075/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Magura Ilvei, jud. Bistrita-Nasaud.

[download] Ordinul nr. 943/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Lunca Ilvei, jud. Bistrita-Nasaud.

[download]Ordinul DG al ANCPI nr. 1026 din 2012 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul d e colaborare nr. 429312/1404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR.

[download]Ordinul nr. 862/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din UAT Ilva Mare, jud. Bistrita-Nasaud

[download]Ordinul nr. 750/2012 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor tehnice de cadastru in 31 de unitati administrativ-teritoriale.

[download]Ordinul nr. 57/2011 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor tehnice de cadastru in 19 unitati administrativ-teritoriale.

[download]Ordinul nr. 1882/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie.

[download] Ordin nr.107/29.03.2010 al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei. (la 06-12-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )

[download]Ordin nr.39/2009, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.

 

 

 

Ordonanțe

 

[download] Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23 aprilie 2018. În vigoare de la 23 aprilie 2018.

[download] OUG nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

[download] Ordonanta de Urgenta  nr.81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si modificarile unor acte normative.

[download] Ordonanta de Urgenta  nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. 

[download] Ordonanta Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29.08.2008. 

[download] Ordonanta nr.10 din 22.01.2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei – (art.10 si 13 abrogate).

[download] Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.41 din 27.05.2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. 

[download] Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.70/2001 din 17.05.2001, pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.  

 

Protocoale

 

 

[download] Ordinul nr. 501/2013 al DG al ANCPI pentru abrogarea ODG al ANCPI nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin ODG al ANCPI nr. 309/2010.

[download] Protocol de colaborare intre UNNPR si ANCPI.

[download] Protocol-cadru de colaborare intre ANCPI si unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea inregistrarii sistematice a imobilelor in cadastru si in cartea funciara.

[download] Protocol de colaborare incheiat intre ANCPI si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

[download] Protocol de colaborare incheiat intre ANCPI si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara. 

[download] Protocol de Cooperare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. 

[download] Protocol de colaborare incheiat între Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Compania Natională de Căi Ferate C.F.R S.A. privind modul de inscriere in cărţile funciare centrale. 

[download] Protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara in aplicarea O.U.G. nr.41/2004, aprobata si modificata prin Legea nr.499/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, precum si a HG nr.1210/20047. 

[download] Protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A privind intocmirea, receptionarea documentatiilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman si a dreptului de administrare al C.N.A.D.N.R. S.A asupra imobilelor expropiate in temeiul Legii 128/2004, privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructii de autostrazi si drumuri nationale. 

 

Funcționare OCPI

[download] Ordin 263/2017 privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. – în vigoare din 01.03.2017

 

[download] Ordonanta de Urgenta nr.81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si modificarile unor acte normative.  

[download] Ordin nr.69 din 19/02/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Publicat in Monitorul Oficial nr. 141 din 03.03.2010.

[download] Ordin nr.133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Birourilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006. Publicat in Monitorul Oficial nr. 245 din 13.04.2009. Actul a intrat in vigoare la data de 28.04.2009. 

Ordinul Directorului General al ANCPI nr.99/2006 privind aprobarea structurii organizatorice a CNGCFT si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Publicat in MO partea I, nr.202 din 3.03.2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

[download] Hotarare nr.1210 din 29/07/2004, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Publicat in M.O.F, partea I nr. 718 din 09/08/2004.
Actul a intrat in vigoare la data de 09.08. 2004. 

[download] Legea nr.7 din 13/03/1996 – Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare. Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 03/03/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 06.03.2006.