Legi

[download] Legea fondului funciar nr. 18/1991.În vigoare de la 20 februarie 1991. Formă aplicabilă de la 05 ianuarie 1998. Ultimul amendament în 28 iulie 2022.

[download] Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. În vigoare de la 24 iunie 1996
Formă aplicabilă de la 24 septembrie 2015. Ultimul amendament în 01 ianuarie 2022.

[download] Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. În vigoare de la 24 iunie 1996. Formă aplicabilă de la 24 septembrie 2015. Ultimul amendament în 11 noiembrie 2021.

[download] Legea nr. 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 20 mai 2019. Formă aplicabilă la 20 mai 2019. În vigoare de la 23 mai 2019.

[download] Legea fondului funciar nr. 18/1991. În vigoare de la 20 februarie 1991. Formă aplicabilă de la 05 ianuarie 1998. Ultimul amendament în 09 august 2018.

[download] Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. În vigoare de la 09 august 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 06 august 2018. Formă aplicabilă la 24 septembrie 2018.

[download]  Legea nr.7/1996 în vigoare de la 24 iunie 1996, ultimele modificări OUG 31/2018 și L 185/2018;

[download] Legea nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 459 din 25/06/2015 – a intrat în vigoare în data de 28.06.2015

[download] Legea nr. 221/2013  privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative

[download] Legea 165/2013  privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

[download]Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4 din 2013 privind modificarea Legii nr.76 din 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134 din 2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

[download] Lege nr.16 din 9.01.2007, privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez. Publicat in M.O.F, partea I, nr.42 din 19.01.2007 .

[download] Legenr.247 din 19/07/2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22/07/2005. 

 [download] Legenr.499 din 12.11.2004 privind aprobarea O.U.G. nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

[download] Legenr.78 din 26.02.2002 privind aprobarea O.U.G. nr.70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996. Publicat in M.O.F, partea I, nr.54 din 4.03.2002.