canada goose snow mantra pass it exmas pass4sure outlet canada goose expedition norge parajumpers jakke canadian goose victoria prix canada goose vest women canada goose manitoba japanese canada goose jackets montreal where to buy canada goose dealers in ontario

Public

 • Atributiile serviciilor, birourilor, compartimentelor OCPI Hunedoara, astfel cum decurg din lege şi din R.O.F
 • Numele si prenumele angajatului O.C.P.I. Hunedoara responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Ana Stefan
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Datele statistice privind corespondenta institutiei
 • Lista posturilor vacante;
 • Lista persoanelor fizice si juridice autorizate de catre ANCPI/OCPI sa execute lucrari de cadastru; [downoad]
 • Programele si strategiile proprii;
 • Lista documentelor produse si/sau gestionate de O.C.P.I. Hunedoara
 • Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
 1. Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 2. Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.