Informații publice

  • Numele si prenumele angajatului O.C.P.I. Hunedoara responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Bădău Vlad Ionela
  • Datele statistice privind corespondenta institutiei
  • Lista documentelor produse si/sau gestionate de O.C.P.I. Hunedoara
  • Buletin informativ
  1. Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  2. Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.