Public

  • Atributiile serviciilor, birourilor, compartimentelor OCPI Hunedoara, astfel cum decurg din lege şi din R.O.F
  • Numele si prenumele angajatului O.C.P.I. Hunedoara responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Ana Stefan
  • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
  • Datele statistice privind corespondenta institutiei
  • Acorduri, protocoale de colaborare dupa ce acestea devin definitive;
  • Programele si strategiile proprii;
  • Lista documentelor produse si/sau gestionate de O.C.P.I. Hunedoara
  • Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
  1. Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  2. Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Copyright © 2013 - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara