Asociere tarife în eTerra

 

1. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 211 Recepție și înființare carte funciară
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, în favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, în favoarea persoanelor fizice
242 Alte notări (inclusiv radierea)
251M Îndreptare eroare materiala(MIXT)
261 Înscriere construcții
262 Extindere/desființare construcții și actualizare informații tehnice

2. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 212 Recepție (nr. cadastral)
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
251C Îndreptare eroare materială și repoziționare imobil(CAD)

3. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 213 Infiintare carte funciara
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 Ipoteca/ Privilegiu
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)

4. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 221 Receptie dezmembrare / comasare
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)

5. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 222 Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 Ipoteca/ Privilegiu
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
234 Imobile expropriate

6. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 223 Dezmembrare pentru exproprieri
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)

7. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)

8. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 251M Indreptare eroare materiala (MIXT)
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)

9. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 254 Modificare suprafață
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, în favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, în favoarea persoanelor fizice
242 Alte notări (inclusiv radierea)
251M Îndreptare eroare materiala(MIXT)
255 Repoziționare imobil
261 Înscriere construcții
262 Extindere/desființare construcții și actualizare informații tehnice

10. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 252 Rectificare limite imobil
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
254 Modificare suprafata
255 Repozitionare imobil
261 Inscriere constructii
262 Extindere/desființare construcții și actualizare informații tehnice

11. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 255 Repoziționare imobil
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
252 Rectificare limite imobil
254 Modificare suprafata
261 Inscriere constructii

12. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 256 Anulare operatiuni cadastrale
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)

13. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 261 Inscriere constructii
Servicii comune (oricâte servicii selectate)

231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
254 Modificare suprafata
255 Repozitionare imobil
242 Alte notari (inclusiv radierea)

14. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
Servicii comune (oricâte servicii selectate)
211 Receptie si infiintare carte funciara
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
261 Inscriere constructii
255 Repozitionare imobil
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
254 Modificare suprafata