Formulare Ordin 700/2014 modificate conform Ordin 1171/2017

Anexe conform Ordinului 700/2014 al ANCPI

 

Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (condominiu)

Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (fișa colectivă condominiu a unități individuale)

Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (teren)

Anexa 1.2 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și a altor deținători

Anexa 1.3 Model pentru publicare releveu unitate individuală

Anexa 1.4 Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului

Anexa 1.5 Formular proces verbal de încheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului

Anexa 1.6 Formular cerere de rectificare

Anexa 1.8 Formular de proces verbal de soluționare a cererii de rectificare

Anexa 1.11 Cerere pentru consultare documente din arhivă

Anexa 1.12 Comunicarea încheierii (ghișeu)

Anexa 1.13 Comunicarea încheierii (poștă)

Anexa 1.14 Extras de carte funciară pentru autentificare

Anexa 1.15 Extras de carte funciară pentru informare

Anexa 1.16 Extras de carte funciară pentru autentificare

Anexa 1.17 Extras de carte funciară pentru informare

Anexa 1.18 Încheiere de reexaminare

Anexa 1.19 Încheiere

Anexa 1.20 Încheiere de respingere

Anexa 1.21 Centralizator

Anexa 1.22 Cerere de înscriere

Anexa 1.23 Cerere pentru eliberarea unui extras de carte funciară pentru informare

Anexa 1.24 Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini

Anexa 1.25 Cerere privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral topografic

Anexa 1.26 Certificat privind identificarea numărului topografic cadastral şi de carte funciară după numele / denumirea proprietarului

Anexa 1.27 Cerere privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia

Anexa 1.28 Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia

Documentații

Anexa 1.29 Borderou

Anexa 1.30 Cerere de informații

Anexa 1.31 Cerere de recepție și înscriere

Anexa 1.32 Declarație

Anexa 1.33 Memoriu tehnic

 Anexa 1.35 Plan de amplasament și delimitare al imobilului

Anexa 1.36 Plan de amplasament cu propunerea de dezlipire/alipire

Anexa 1.37 Releveu

Anexa 1.38 Foaia colectivă

Anexa 1.39 Proces verbal de vecinătate

Anexa 1.41 Referat

Anexa 1.42 Cerere anulare număr cadastral

Anexa 1.43 Plan parcelar

Anexa 1.44 Tabel parcelar

Anexa 1.45 Cerere privind solicitarea avizului de începere/recepție a lucrării

Anexa 1.46 Aviz începere lucrari

Anexa 1.47 Proces verbal de recepție

 Anexa 1.48 Notă de completare aviz începere recepție

Anexa 1.49 Standarde de precizie și densitate

Anexa 1.50 Certificat

 Anexa 1.52 Certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei

 Anexa 1.53 Cerere de informații pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii numerelor cadastrale

 

 

Cereri diverse

 Formular de solicitare date GPS

 Cerere de extras de plan cadastral pe ortofotoplan

Cerere copie din arhiva de carte funciară

Cerere pentru eliberare duplicat titlu de proprietate

Cerere date diverse

Cerere de restituire a sumelor plătite necuvenit

 

Formulare pentru audiențe

Cerere de audienţă – Anexa 1

Fişă de audienţă – Anexa 2

 

Formulare conform Legii 544/2001 – Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din 07.02.2002 

Cerere informații publice

Model reclamație administrativă (1)

Model reclamație administrativă (2)

 

 

Copyright © 2017 - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara Cornoiu Mihaela - SJRUSP