[download] Decizia 1/2018privind recepția documentației cadastrale de apartamentare/ subapartamentare/ reapartamentare și înscrierea în cartea funciară a operațiunii de apartamentare/ subapartamentare/ reapartamentare.

[download]  Decizia nr.1 privind realizarea măsurătorilor GNSS cinematice, a Directorului D.G.C. din cadrul A.N.C.P.I.

[download] Decizia din 27 martie 2017 privind modificarea Deciziei comune nr.8/07.09.2012 – DCG și nr.14/07.09.2012 – DPI, privind corespondența în limba română a unor termeni utilizați în cuprinsul cărților funciare deschise în baza Decretului-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărților funciare.