Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care este în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

OCPI Hunedoara coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul județului Hunedoara.

În subordinea OCPI Hunedoara funcţionează 6 birouri de cadastru şi publicitate imobiliară fără personalitate juridică (BCPI Brad, BCPI Deva, BCPI Hațeg, BCPI Hunedoara, BCPI Orăștie, BCPI Petroșani).