Anunț

Modul de realizare și încărcare în e-Terra a documentelor pentru înregistrarea cererilor utilizând semnătura electronică [download] Lucrări de specialitate – cazul documentației anexate la solicitarea recepției planului topografic necesar întocmirii Read More

Anunț

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate [download] Modul de realizare și încărcare în e-Terra a documentelor pentru întrgistrarea cererilor utilizând semnătura electronică – cazul unei documentații de prima înscriere  

Anunț

Tutorial pentru autorizați PFA/PJA [download] Recomandări privind atașarea fisierului dxf și standardizarea/ uniformizarea documentelor în PDF ce urmează a fi urcate în sistemul informatic E-terra3.

Anunț

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate  ANUNȚ O.C.P.I. HUNEDOARA  23.03.2020 Având în vedere măsurile excepționale impuse de instituirea stării de urgență în scopul prevenirii răspândirii COVID-19, dispuse prin Decretul Președintelui României Read More

Anunț

În atenția persoanelor autorizate Referitor la procedura înregistrării on-line a cererilor de către persoanele autorizate utilizând semnătura electronică calificată Stimată Doamnă / Stimate Domnule, [download] Solicitarea serviciilor de cadastru și/sau Read More

ANUNȚ

În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate [download] În contextul acțiunilor excepționale întreprinse la nivel național și al măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea propagării virusului COVID-19, ANCPI este obligată Read More

Anunț

ANUNȚ OCPI Hunedoara, 12.03.2020 În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Hunedoara sistează activitatea de Read More