Anunț

În atenția persoanelor autorizate În vederea actualizării în evidențele fiscale a suprafeței construcției sau pentru actualizarea în evidențele fiscale/în registrul agricol a suprafeței terenului a fost emisă “Decizia privind recepția Read More