Angajare

Concursuri organizate de OCPI Hunedoara

 

Examen de promovare a personalului contractual

Având în vedere prevederile art.41 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personaslului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului ANCPI Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată,

Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară organizează, în data de 09.03.2018

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMIEDIAT URMĂTOARE

din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara pentru posturile menționate mai jos:

[download] Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal

[download] Bibliografie referent

[download] Bibliografie registrator CF

[download]  Tematica asistent registrator principal

[download] Tematică referent

[download] Tematica registrator CF

 

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI   Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice)  și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctajul final la proba interviu, după soluționarea contestațiilor, la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică din cadrul OCPI Hunedoara, comisia menține rezultatele anterioare.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctele obținute la proba scrisă la concursul vdin data de 25 – 30.05.2017 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică.

Anunț

O.C.P.I. Huneroara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 25 – 30.05.2017, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gr.IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gr. IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului de Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara,după cum urmează:

 • 1 post consilier gradul IA – Serviciul Economic (achiziții publice)
 • 1 post consilier gradul IA – Serviciul  Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică

[download] Anunț concurs

[download] Bibliografie

[download] Tematica

 

Anunț

Având în vedere că pentru concursul din data de 13-17.03.2017, organizat de   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru ocuparea  postului vacant de conducere cu încadrare   pe perioadă nedeterminată, corespunzătoare funcţiei contractuale  de  Șef birou gradul  II – Biroul verificare și recepție – Serviciul cadastru,   nu au fost depuse dosare de concurs, urmează ca Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara să organizeze o nouă procedură pentru ocuparea postului mai sus menționat, la o dată ulterioară.

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI HUNEDOARA pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator principal gradul ii spi-bcpi dEVA

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva.

Centralizator

[download] cu punctajele acordate  candidaților la proba scrisă la concursul din din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva

Anunț

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 13 – 17.03.2017 pentru ocuparea unui post vacant de conducere corespunzătoare funcției de conducere din cadrul OCPI Hunedoara.

 • 1 post Șef birou gradul II -Biroul de verificare și recepție – Serviciul cadastru

[download] Bibliografie

[download] Tematica

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 21 – 24.02.20017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Deva, al OCPI hUNEDOARA

Listă

[download] Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 21 – 24.02.2017, pentru ocuparea unui post vacant de execuție corespunzătoare funcției de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post asistent registrator principal gradul II – BCPI Deva – Serviciul de Publicitate Imobiliară

[download] Tematica

[download] Bibliografia

 

Listă

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din data de 27.12.2016.

Listă

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara

Anunț

[download] O.C.P.I. Hunedoara organizează, în data de 27.12.2016, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara.

Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții

 • [download] Bibliografie consilier gradul IA, gradul I
 • [download] Tematica consilier gradul IA, gradul I

Serviciul Economic

[download] Bibliografie și tematică consilier cadastru gradul I

Serviciul Cadastru 

Serviciul Publicitate Imobiliară

 • [dowvload] Bibliografie registrator gradul IA
 • [download] Tematica registrator gradul IA
 • [download] Bibliografie asistent registrator principal gradul I, gradul IA și consilier grad IA
 • [download] Tematica asistent registrator principal gradul I, gradul IA și consilier grad IA
 • [download] Bibliografie asistent registrator treapta IA
 • [download] Tematica asistent registrator treapta IA

Centralizator

[download] Cu punctajul final la concursul din 25 – 29.11.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară cu încadrare pe perioadă determinată de 36 luni – Consilier cadastru gr.I.

Centralizator

[download] Cu punctajul final la concursul din 25 – 29.11.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară cu încadrare pe perioadă determinată de 36 luni – Asistent registrator principal gr.I.

Centralizator

[download] Cu punctajul final la concursul din 25 – 29.11.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de referent treapta IA – Serviciul Publicitate Imobiliară.

Centralizator

[download] Cu punctajul final la interviu la concursul din 25-29.11.2016, organizat la OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de execuție pentru ocuparea unui post vacant de execuție pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară cu încadrare pe perioadă de 36 luni – Consilier cadastru gr.I.

Centralizator

[download] Cu punctajul final la interviu la concursul din 25-29.11.2016, organizat la OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de execuție pentru ocuparea unui post vacant de execuție pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară cu încadrare pe perioadă de 36 luni – Asistent registrator gr.I.

Centralizator

[download] Cu punctajul final la interviu la concursul din 25-29.11.2016, organizat la OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de referent treapta IA în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară.

Centralizator

[download] Cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din 25 – 29.11.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post de execuție, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară cu încadrare pe perioadă de 36 luni – Asistent registrator gr.I.

Centralizator

[download] Cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din 25 – 29.11.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post de execuție, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară cu încadrare pe perioadă de 36 luni – Consilier cadastru gr.I

Centralizator

[download] Cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din 25 – 29.11.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentgru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de referent treapta IA în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 25-29.11.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție corespunzătoare funcției contractuale de execuție  de referent treapta IA din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară al OCPI Hunedoara.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 25-29.11.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – consilier cadastru gradul I

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 25-29.11.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – asistent registrator principal gradul I

Anunț

[download] Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 25.11.2016 – 29.11.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție în cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată  de 36 de luni, după cum urmează:

 • 1 post consilier cadastru gr.I – Birou înregistrare sistematică – Serviciul cadastru (contract individual de muncă pe perioadă determinată de 36 luni)
 • 1 post asistent registrator principal gr.I – (contract individual de muncă pe perioadă determinată de 36 luni)

Tematică și bibliografie:

 • [download] Bibliografie consilier cadastru gr.I
 • [download] Tematică consilier cadastru gr.I
 • [download] Bibliografie asistent registrator principal gr.I
 • [download] Tematică asistent registrator principal gr.I

Anunț

[download] Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 25.11.2016 – 29.11.2016, pentru ocuparea unui post vacant de execu’ie corespunzătoare funcției  contractuale de execuție din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post referent treapta IA – Serviciul Publicitate Imobiliară – (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată)

Tematică și bibliografie:

Centralizator

[download] Cu punctajul final la concursul din 06 – 09.09.2016, organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de referent treapta IA Biroul de Fond Funciar, Serviciul Cadastru.

Centralizator

[download] Punctajul final acordat candidaților la concursul din 06 – 09.09.2016 de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de referent treapta IA în cadrul Biroului de Fond Funciar, Serviciul Cadastru.

Centralizator

[download]  Punctajul final acordat candidaților la proba scrisă la concursul din 06.09.2015, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant de execuție de referent trapta IA în cadrul Biroului Fond Funciar, Serviciul Cadastru.

Anunț

Având în vedere că pentru concursul din data de 06 – 09.09.2016, organizat de OCPI Hunedoara în temeiul HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilorgenerale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare ale personalului contractual din sectorul bugetqar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul Oficiului de Cadastru și publicitate Imobiliară Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, nu au fost depuse dosare de concurs, procedura de ocupare a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru și asistent registrator principal va fi reluată, la o dată ulterioară.

[download] Anunț

Listă

Listă cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 06 – 09.09.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție corespunzătoare funcției contractuale de execuție de referent treapta IA din cadrul Biroului de Fond Funciar – Serviciul Cadastru al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

[download] Listă

Anunț

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 06.09.2016 – 09.09.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție în cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată  de 36 de luni, după cum urmează:

 • 1 post consilier cadastru gr.I
 • 1 post asistent registrator principal gr.I

[download] Anunț consilier cadastru gr.I, asistent registrator principal gr.I

[download] Bibliografie consilier cadastru gr.I

[download] Tematică consilier cadastru gr.I

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr.I

[download] Tematică asistent registrator principal gr.I

Anunț

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 06.09.2016 – 09.09.2016, pentru ocuparea unui post vacant de executie corespunzatoare funcției contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post referent trapta IA

[download] Anunț referent treapta I

[download] Bibliografie referent treapta I

[download] Tematică referent treapta I

 

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 26 – 29.07.2016 , organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție vacante de execuție repartizate pe perioada determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară cu încadreare pe perioadă determinată de 36 de luni.

Centralizator

[download] cu punctajul final acordat candidaților la interviu la concursul din data de 26 – 29.07.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de execuție repartizat pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni.

[download] cu punctajul final acordat candidaților la concursul din data de 26 – 29.07.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție vacante de execuție repartizate pe perioada determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară cu încadreare pe perioadă determinată de 36 de luni.

Centralizatoare

[download] Centralizator cu punctajul final acordat candidaților la proba scrisă la concursul din 26 – 29.07.2016 – consilier gr. I

[download] Centralizator  cu punctajul final acordat candidaților la proba scrisă la concursul din 26 – 29.07.2016 – asistent registrator principal gr. IA, referent tr.IA

Listă

[download] la anunțul privind candidații admiși să participe la concursul din data de 26 – 29.07.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacantede execuție repartizate pe perioadă determinată

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 26 – 29.07.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacantede execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea PNCCF, corespunzătoare funcțiilor contractuale de asistent registrator gradul I și de referent treapta IA din cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare determinată de 36 luni.

Centralizator

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din data de 04.07.2016

Anunț

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 26.07.2016 – 29.07.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție în cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată  de 36 de luni, după cum urmează:

 • 1 post consilier cadastru gr.I
 • 1 post asistent registrator principal gr.I
 • 1 post referent trapta IA

[download] Anunț

[download] Bibliografie și tematică consilier cadastru

[download] Bibliografie și tematică asistent registrator principal

[download] Bibliografie și tematică referent

 

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 24 – 30.06.2016, organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de consilier cadastru gradul IA – Biroul verificare și recepție – Serviciul Cadastru.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 24 – 30.06.2016, organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de consilier cadastru gradul IA – Biroul verificare și recepție – Serviciul Cadastru.

Centralizator

[download] după susținerea probei scrise la concursul din 24 – 30.06.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de consilier cadastru gradul IA – Biroul verificare și recepție, Serviciul Cadastru.

Listă

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară – OCPI Hunedoara

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 24 – 30.06.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post vacant de consilier cadastru IA – Biroul verificare și recepție – Serviciul Cadastru, din cadrul OCPI Hunedoara.

Listă

[download] O.C.P.I. Hunedoara organizează, în data de 04.07.2016, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, pentru posturile menționate mai jos:

Serviciul de Publicitate Imobiliară:

 • 2 posturi de asistent registrator principal gradul II care prin transformare vor deveni gradul I

[download] Tematică

[download] Bibliografie

Centralizator

[download] Cu punctajul final la concursul din 27.05.2016 – 01.06.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere, pe perioada nedeterminată, de șef birou gr. II – Birou Verificare și Recepție și șef birou gradul II – Biroul Fond Funciar

Centralizator

[download] Cu punctajul final la concursul din 27.05.2016 – 01.06.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului de execuție de consilier gradul IA – Achiziții publice, Serviciul Economic.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 27.05.2016 – 01.06.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere, pe perioadă nedeterminată, de șef birou gradul II – Biroul de verificare Și recepție și șef birou gradul II – Biroul Fond Funciar.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 27.05.2016 – 01.06.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a postului vacant de consilier gradul IA – Achiziții publice, Serviciul Economic.

Anunț

[download] OCPI Hunedoara oraganizează, în temeiul HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 24.06.2016 – 30.06.2016, pentru ocuparea unui post vacant de execuție corespunzătoare funcției contractuale de execuție din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, după cum urmează:

1 post Consilier cadastru gradul IA – Biroul de verificare și recepție – Serviciul Cadastru

[download] Bibliografie

[download] Tematică

Centralizator

[download] după susținerea probei scrise la concursul din 27.05.2016 – 01.06.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a posturilor vacante de conducere de Șef birou gr.II – Biroul de verificare și recepție și Șef birou gr.II – Biroul fond funciar.

Centralizator

[download] după susținerea probei scrise la concursul din 27.05.2016 – 01.06.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de consilier gradul IA – Achiziții publice, Serviciul Economic.

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 27.05.2016 – 01.06.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de Consilier gradul IA – Achiziții publice – Serviciul economic din cadrul OCPI Hunedoara.

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 27.05.2016 – 01.06.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de Sef birou gradul II – Birou dee fond funciar – Serviciul cadastru din cadrul OCPI Hunedoara.

Anunț

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de  27.05.2016 – 01.06.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere și de execuție corespunzătoare funcțiilor contractuale de conducere și de execuție din cadrul Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoaa, după cum urmează:

 • 1 post Șef birou gradul II – Biroul de verificare și recepție lucrări – Serviciul Cadastru
 • 1 post Șef birou gradul II – Biroul fond funciar – Serviciul Cadastru
 • 1 post de Consilier gradul IA – Achiziții publice – Serviciul Economic

 

Bibliografie și tematică:

 • [download] Bibliografie și tematică Șef birou gradul II – Biroul de verificare și recepție lucrări
 • [download] Bibliografie și tematică  Șef birou gradul II – Biroul fond funciar
 • [download] Bibliografie și tematică Consilier gradul IA – Achiziții publice

 

Anunț

[download] Având în vedere că pentru concursul din data de 25.04.2016 – 28.04.2016, organizat de OCPI Hunedoara în temeiul HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unor posturi vacante, repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, nu au fost depuse dosare de concurs, procedura de ocupare a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gr. IA și post de asistent registrator principal gr. IA va fi reluată, la o dată ulterioară.

 

Anunț

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 25.04.2016 – 28.04.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, după cum urmează:

 • 1 post consilier cadastru gr. IA
 • 1 post asistent registrator principal gr. IA

[download] Tematică și bibliografie consilier cadastru gr. IA

[download] Tematică și bibliografie registrator principal gr. IA

 

 

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 04 – 10.03.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – consilier cadastru IA

Centralizator

[download]  cu punctajul final la concursul din 04 – 10.03.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – asistent registrator principal

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 04 – 10.03.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – referenți

Centralizator

[downlod] cu punctajul final la interviu la concursul din 04 – 10.03.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – consilier cadastru IA

Centralizator

[download] cu punctajele acordate candidaților la interviu la concursul din 04 – 10.03.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – asistent registrator principal

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 04 – 10.03.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – referenți

Centralizator

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din 04 – 10.03.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – referenți

Centralizator

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din 04 – 10.03.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – asistent registrator

Centralizator

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din 04 – 10.03.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni – consilier cadastru IA

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 04 – 10.03.2016 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni.

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 04 – 10.03.2016 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni.

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 04 – 10.03.2016 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată.

Centralizator

[download] Centralizator cu punctajul la concursul din 16-22.02.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere șef serviciu gr. II – Serviciul Resurse Umane și Interogare Baze de Date.

Centralizator

[download] Cu punctajul obținut la concursul din n16-22.02.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de conducere, pe perioadă determinată, de șef serviciu gradul II – Serviciul Resurse Umane și Interogare Baze de Date.

Centralizator

[download] Centralizator după susținerea probei scrise la concursul din 16.02.2016 – 22.02.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere șef serviciu gr. II – Serviciul Resurse Umane și Interogare Baze de Date

Anunț

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 04.03.2016 – 10.03.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, după cum urmează:

 • 2 posturi consilier cadastru gr. IA
 • 1 post asistent registrator principal gr. IA
 • 1 post asistent registrator principal gr. I
 • 2 posturi referent tr. IA
 • 1 post referent tr. I

[download] Tematică și bibliografie consilier cadastru gr. IA

[download] Tematică și bibliografie registrator principal gr. IA

[download] Tematică și bibliografie registrator principal gr. I

[download] Tematică și bibliografie referent tr. IA

[download] Tematică și bibliografie referent tr. I

 

Listă

[download] Listă cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 16 – 22.02.2016, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de conducere corespunzător funcției contractuale de conducere de șef serviciu corespunzător funcției contractuale de conducere de Șef serviciu gradul II – Serviciul Resurse Umane și Interogare Baze de Date din cadrul OCPI Hunedoara.

Anunț

[download] Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere corespunzător funcției contractuale de conducere din cadrul OCPI Hunedoara – șef Serviciu gradul II – Serviciul Resurse Umane și Interogare Baze de Date.

[download] Bibliografie și Tematică

 

Centralizator

[download] Centralizator cu punctajul final la concursul organizat de O.C.P.I. Hunedoara din data de 03 – 09.12.2015

Centralizator

[download] Centralizator cu punctajul final la concursul organizat de O.C.P.I. Hunedoara din data de 02 – 08.12.2015

Centralizator

[download] Punctajul final la interviul de la concursul organizat de O.C.P.I. Hunedoaraîn data de 03 – 09.12.2015

Centralizator

[download] Punctajul final la interviul de la concursul organizat de O.C.P.I. Hunedoara în data de 02 – 08.12.2015

REZULTATE EXAMEN DE PROMOVARE – 07.12.2015

 [download] Rezultatele examenului organizat de O.C.P.I. Hunedoara în data de 07.12.2015

REZULTATE CONCURS – 03.12.2015

[download] Rezultatele concursului organizat de O.C.P.I. Hunedoara în data de 02.12.2015

REZULTATE CONCURS  – 02.12.2015

 

[download] Rezultatele concursului organizat de O.C.P.I. Hunedoara în data de 02.12.2015

ANUNȚ  – LISTĂ CONCURS PNCCF

[download] Lista cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 03.12.2015 – 09.12.2015 organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de cadastru și carte funciară, cu încadrare pe perioadă determinată

[download] Lista cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 02.12.2015 – 08.12.2015 organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere și execuție repartizate pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de cadastru și carte funciară, cu încadrare pe perioadă determinată.

ANUNȚ – LISTĂ EXAMEN PROMOVARE

[download] Listă cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară – O.C.P.I. Hunedoara

ANUNȚ  EXAMEN DE PROMOVARE

 

[download]Anunț examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară

Serviciul Resurse Umane și Interogare Baze de Date

 • 2 posturi de consilier gradul I care prin transformare vor deveni gradul IA
 • 1 post referent treapta I care prin transformare va deveni treapta IA

Serviciul Economic

 • 1 post de consilier  gradul I care prin transformare va deveni gradul IA

Serviciul Cadastru

 • 1 post de consilier gradul II care prin transformare va deveni gradul I

Serviciul de Publicitate Imobiliară

 • 1 post de asistent registrator principal gradul I care prin transformare va deveni gradul IA
 • 1 post de asistent registrator treapta I care prin transformare va deveni treapta IA
 • 1 post de referent treapta I care prin transformare va deveni treapta IA

[download] Bibliografie și tematică asistent registrator principal grad IA – Serviciul Publicitate Imobiliară

[download] Bibliografie și tematică asistent registrator treapta IA -Serviciul Publicitate Imobiliară

[download] Bibliografie și tematică referent treapta IA – Serviciul Publicitate Imobiliară

[download] Bibliografie și tematică cons. grad IA – Serviciul Economic

[download] Bibliografie și tematică consilier grad I – Serviciul Cadastru

[download] Bibliografie și tematică consilier grad IA – SRUIBD

[download] Bibliografie si tematica referent treapta IA – SRUIBD

 

ANUNȚ CONCURS ORGANIZAT DE O.C.P.I. HUNEDOARA

[download] Anunț concurs în data de 02.12.2015 – 08.12.2015 – Consilier Cadastru gr. IA, Șef birou gradul II

 • [download] Tematică și blibliografie pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante de Consilier cadastru IA
 • [download] Tematică și blibliografie pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante de Șef birou

[download] Erata concurs din data de 02 – 08.12.2015

[download] Anunț concurs în data de 03.12.2015 – 09.12.2015 – Asistent registrator principal gr. 1A, Referent tr. 1A

 • [download] Tematică și blibliografie pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante de Asistent registrator principal gr. 1A
 • [download] Tematică și blibliografie pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante de Referent tr. 1A

 

ANUNT SUSPENDARE CONCURS PNCCF

[download] Anunț suspendare concurs PNCCF

ANUNȚ CONCURS PNCCF

[download] Anunț concurs PNCCF 10-16.11.2015 – Consilier Cadastru

 • [download] Tematică și bibliografie Consilier Cadastru – PNCCF

[download] Anunț concurs PNCCF 11-17.11.2015 – Registrator de carte funciară

 • [download] Tematica si bibliografie Asistent Registrator Principal – PNCCF
 • [download] Tematică și bibliografie Registrator de carte funciară – PNCCF

[download] Anunț concurs PNCCF 12-18.11.2015 – Consilier, Referent

 • [download] Tematică și bibliografie Referent – PNCCF
 • [download] Tematică și bibliografie Consilier – PNCCF

[download] Informatii suplimentare concurs PNCCF

____________________________________________________________________________

CENTRALIZATOR 

cu punctajul final la concursul din 24.04.2015 – 29.04.2015 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea posturilor vacante de consilier gr. IA și subinginer gr. IA

[download] Centralizator nominal

CENTRALIZATOR

cu punctajul final la proba interviului, la concursul din 24.04.2015 – 29.04.2015, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea posturilor vacante de consilier gr. IA și subinginer gr. IA

[download]

CENTRALIZATOR

cu punctele acordate candidatilor la proba scrisă, la concursul din 24.04.2015, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de consilier gr. IA și subinginer gr. IA

 1. HURMUZ DORIN – 57,00 – ADMIS
 2. IACOB MIHAI LIVIU – 98,33 – ADMIS
 3. ALMĂJAN CRISTINA MINODORA – 81,00 – ADMIS

[download]

 

 

LISTA

cuprinzand candidatii admisi sa pareticipe la concursul organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedetermionata a unor posturi vacante de executie in data de 24.04.2015

 1. IACOB MIHAI LIVIU – CONSILIER GR. I A – ADMIS
 2. HURMUZ DORIN – CONSILIER GR. I A – ADMIS
 3. ALMĂJAN CRISTINA MINODORA – SUBINGINER GR. I A – ADMIS

[download]

Presedintele  Comisiei de concurs

Ionela Bădău Vlad

ANUNŢ 

privind organizarea concursului din 24 aprilie – 29 aprilie pentru ocuparea unor posturi vacante

 • 1 post consilier gradul 1 A
 • 1 post subinginer gradul IA

[download] Anunț

[download] Bibliografia și tematica

 

 

ANUNŢ

privind susţinerea examenului de promovare in grad / treapta profesionala imediat superioara, organizat in data de 28.11.2014 cu acordul ANCPI comunicat prin adresa nr. 18811/13.11.2014 înregistrată la OCPI Hunedoara sub nr.14613/13.11.2014

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează în data de 28.11.2014 examen de promovare în grad/treapta profesională imediat superioară cu respectarea procedurii pentru organizarea examenului privind pro,movarea în grade/trepte profesionale superioare nr. 3595/12.03.2014, transmisă de ANCPI prin adresa nr. 3595/12.03.2012 şi care face parte integrantă din Regulamentul Intern al oficiului, precum şi a prevederilor HG nr. 286/2011, a Legii nr. 284/2010 şi a Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, după cum urmează:

 

Serviciul de Publicitate Imobiliară

 

–       1 post de registrator de carte funciară gradul II care prin transformare va deveni gradul I;

–       4 posturi de asistent registrator principal gradul II care prin transformare vor deveni gradul I;

–       2 posturi de referent treapta II care prin transformare  vor deveni treapta I.

 

În cazul în care fondurile bugetare aprobate sunt insuficiente faţă de numărul candidaţilor, promovarea acestora se va face in ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute ca urmare a susţinerii examenului de promovare  şi funcţie de  numărul de posturi pentru care sunt asigurate aceste fonduri

La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine , candidaţii vor fi departajaţi, astfel:

-media aritmetică a punctajelor obţinute la cele trei evaluări consecutive;

-studiile de completare şi aprofundare, respectiv, postuniversitare, masterat, doctorat, obţinute in domeniul specific de activitate

 

CONDITII DE PARTICIPARE :

Pot participa la examenul de promovare în grad / treapta imediat superioară persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

–       au 3 ani pe acelaşi grad / treaptă, dovedit cu cartea de muncă sau alte acte;

–       să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii trei ani cel puţin de doua ori calificativul „foarte bine”;

–       nu a fost sancţionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ;

–       solicitarea scrisă a salariatului care îndeplineşte condiţiile de participare, aprobată de către Directorul OCPI Hunedoara.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:

a)    cerere pentru participare la examen;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    actul administrativ privind ultima promovare în gradul/treapta imediat superioară;

d)    fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani consecutiv (2011, 2012, 2013);

e)    adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este de 21 noiembrie 2014, inclusiv, orele 16:00. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.

Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 24 noiembrie 2014, urmând să se afişeze lista cu candidaţii admişi.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  Hunedoara mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.

 

SUSTINEREA EXAMENULUI

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi interviu.

Lucrarea scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste grilă din prin care se evaluează cunoştinţele teoretice precum şi gradul de acumulare aexperienţei profesionale în domeniul de activitate al candidaţilor.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Interviul constă în evaluarea candidaţilor pe baza următoarelorcriterii:

a) comportament în situaţii de criză;

b) abilităţi de comunicare;

c) capacitate de sinteză.

d) complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitatea activităţilor;

e) judecata şi impactul deciziilor;

f) influenţă, coordonare şi supervizare.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de până atunci a candidatului la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.

Fiecare dintre cele două probe, respectiv proba scrisă şiinterviul, se notează cu un punctaj de la 1 la 100 de puncte.

Punctajul examenului de promovare se calculează ca medie aritmetică a punctajelorfinale obţinute la cele două probe.

Punctajul minim de promovare în grad/treaptă profesională este de 50 de puncte.

Tematica, bibliografia pentru examen pot fi consultate pe site-ul instituţiei : www.ocpihd.ro si la sediul OCPI Hunedoara.

[download] Tematica asistent registrator principal

[download] Tematica si bibliografie referent

[download] Tematica registrator  de carte funciară gr. I

 

Petru Liviu LOBONŢ   

DIRECTOR                                                                       

             

           

ANUNŢ

 privind concursul din data de 02.09.2014 pentru ocuparea unui post vacant  de execuţie din cadrul OCPI HUNEDOARA

 

Serviciul de Cadastru

1 post Consilier cadastru gradul IA (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată)

 

CERINŢELE POSTULUI :

– studii superioare de lungă durată, specializarea cadastru/ geodezie/ topografie minieră;

– vechime  în specialitate 6 ani şi 6 luni.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) are cetăţenia româna, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Romania;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după  caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE

–       abilităţi de comunicare

–       cunoştiinţe operare PC

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, raport REVISAL;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie a evaluării performanţelor individuale din ultimul an;

i) adeverinţă care să ateste că persoana nu a fost sancţionată disciplinar în ultimele 12 luni;

j) adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Nu pot participa la concurs persoanele care au fost sancţionate disciplinar în ultimele 12 luni.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului respectiv până în data de 01.08.2014, înclusiv, orele 16:00la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara.

Concursul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara –str. Calea Zarandului, nr. 106, etajul 1- Corp A, sala de consiliu, orele 10:00.

 

SUSŢINEREA CONCURSULUI: 

1. Concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de execuţie de consilier cadastru gradul IA, constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) susţinerea unei probe scrise;

c) susţinerea interviului

Lucrarea scrisă verifică pe baza tematicii şi a bibliografiei anunţate, cunoştinţele teoretice ale candidatului.

Lucrarea scrisă poate conţine:

 1. întrebări cu răspuns multiplu )test grilă);
 2. întrebări cu răspuns scurt;
 3. întrebări cu răspuns elaborat(subiecte de sinteză) şi speţe;
 4. o combinaţie a variantelor de mai sus.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.

Proba scrisă va avea loc în data de 02.09.2014 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara –str. Calea Zarandului, nr. 106, etajul 1- Corp A, sala de consiliu, orele 10:00.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Interviul se va susţine în data de  03.09.2014 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara –str. Calea Zarandului, nr. 106, etajul 1- Corp A, sala de consiliu,  orele 10:00.

 

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de până atunci a candidatului la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim  50 de puncte.

 

[download]  Bibliografia și tematica

[download] Anunț

 

 

DIRECTOR

Petru Liviu LOBONŢ

Şef Serviciu Cadastru

Ovidiu Laurenţiu BOTICI

 

Copyright © 2017 - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara Cornoiu Mihaela - SJRUSP