Concursuri organizate de OCPI Hunedoara

 

CENTRALIZATOR

[download] Centralizator nominal cu punctajul final acordat candidaților la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din data de 22.09.2022.

 

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din data de 22.09.2022.

 

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr.302/2017, cu modificările și completările ulterioare, OCPI Hunedoara organizează, în data de 22.09.2022. [citește mai departe…]

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

CENTRALIZATOARE FINALE

[download] Centralizator nominal cu punctajul final acordat candidaților la concursul din data de 27-30.06.2022 – SPI

[download] Centralizator nominal cu punctajul final acordat candidaților la concursul din data de 27-30.06.2022 -PNCCF

CENTRALIZATOARE PROBA INTERVIU

[download] Centralizator cu punctajul final acordat la proba interviului la concursul din data de 27 – 30.06.2022 – SPI

[download] Centralizator cu punctajul final acordat la proba interviului la concursul din data de 27 – 30.06.2022 – PNCCF

 

CENTRALIZATOARE PROBA SCRISĂ

 

[download] Centralizator cu puncte acordate la proba scrisă la concursul din data de 27.06.2022 – PNCCF

[download] Centralizator cu puncte acordate la proba scrisă la concursul din data de 27.06.2022 – SPI

 

CENTRALIZATOR FINAL

[download] Cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau trapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, din data de 17.06.2022.

 

LISTE CANDIDAȚI

[download] Listă candidați PNCCF

[download] Listă candidați asistenți registratori

 

LISTA

[download] Cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau trapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, din data de 17.06.2022.

 

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr.302/2017, cu modificările și completările ulterioare, OCPI Hunedoara organizează, în data de 17.06.2022 [citește mai departe…]

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

A N U N Ţ

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data de 27-30.06.2022, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, cu încadrare pe perioadă determinată de timp, până la 31.12.2023, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post asistent registrator principal gradul II – Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică(PNCCF), post vacant contractual pe perioada determinată de timp, până la 31.12.2023  [citește mai departe…]

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

[download] Model cerere concurs

[download] Model adeverință

 

A N U N Ţ

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 27-30.06.2022, pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post asistent registrator principal debutant – Serviciul de Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brad, post vacant contractual de execuție pe perioada nedeterminată (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată)
 • 1 post asistent registrator treapta IA – Serviciul de Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hațeg, post vacant contractual pe perioada nedeterminată (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată). [citește mai departe…]

[download] Anunț

[download] Bibliografie – SPI BRAD

[download] Bibliografie – SPI HAȚEG

[download] Tematică – SPI BRAD

[download] Tematică – SPI HAȚEG

[download] Model cerere concurs

[download] Model adeverință

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din data de 21.03.2022

 

LISTA

[download] Cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, din data de 21.03.2022.

 

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr.302/2017, cu modificările și completările ulterioare, OCPI Hunedoara organizează, în data de 21.03.2022 [citește mai departe…]

[download] Anunț

[download] Tematică

[download] Bibliografie

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior din data de 20.12.2021.

 

CENTRALIZATOARE NOMINALE

[download] cu rezultatele finale obținute de candidați la concursul din data de 06-10.12.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului vacant de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată din cadrul BCPI Hațeg – Serviciul Publicitate Imobiliară, respectiv pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator principal debutant.

[download] cu rezultatele finale obținute de candidați la concursul din data de 06-10.12.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată până la data de 31.12.2023 (PNCCF) a postului vacant de execuție  de consilier cadastru din cadrul Biroului Înregistrare Sistematică – Serviciul Cadastru.

 

CENTRALIZATOARE

[download] centralizator cu punctajul final acordat candidaților la proba interviului la concursul din data de 06-10.12.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată din cadrul BCPI Hațeg – Serviciul  de Publicitate Imobiliară, respectiv pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator principal debutant.

[download] centralizator cu punctajul final acordat candidaților la proba interviului la examenul din data de 06-10.12.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă dererminată până la data de 31.12.2023 (PNCCF) a postului vacant de execuție de consilier gradul II din cadrul Biroului Înregistrare Sistematică – Serviciul Cadastru.

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor [n gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, din data de 20.12.2021.

CENTRALIZATOARE

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 06-10.12.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată din cadrul BCPI Hațeg – Serviciul  de Publicitate Imobiliară, respectiv pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator principal debutant.

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 06-10.12.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă dererminată până la data de 31.12.2023 (PNCCF) a postului vacant de execuție de consilier gradul II din cadrul Biroului Înregistrare Sistematică – Serviciul Cadastru.

EXAMEN DE PROMOVARE

Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară – 20.12.2021

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

 

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 06-10.12.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru unui post vacant repartizat pe perioadă determinată până la 31.12.2023 (PNCCF), corespunzătoare funcției de execuție, vacantă în cadrul Birului de Înregistrare Sistematică al Serviciului de Cadastru – OCPI Hunedoara.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 06-10.12.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea uui post vacant de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată de asistent registrator principal debutant și de asistent registrator principal debutant din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hațeg.

 

ANUNȚ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează, în baza prevederilor OUG nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, potrivit cărora prin derogare de la dispozițiile art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020, pot fi organizate și desfășurate concursuri în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2021, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul pentru anul 2021, coroborat cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale se ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 06 – 10.12.2021, pentru ocuparea:

 • unui post vacant de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:
  • 1 post asistent registrator principal debutant – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

[download] Model cerere concurs

[download] Model adeverință

 

 • unui post vacant de execuție, cu încadrare pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:
  • 1 post consilier cadastru gradul II – Serviciul Cadastru – BÎS (PNCCF), post vacant contractual pe perioadî determinată până la data de 31.12.2023

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

[download] Model cerere concurs

[download] Model adeverință

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu rezultatele finale obținute de candidați la concursul din data de 04 – 10.05.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent registrator principal gradul IA și de asistent registrator principal debutant.

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu rezultatele finale obținute de candidați la concursul din data de 04-10.05.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de consilier  cadastru gradul II din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu rezultatele finale obținute de candidați la concursul din data de 04 – 10.05.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 22 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul final acordat candidaților la proba interviului la concursul din data de 04-10.05.2001, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată din cadrul BCPI Deva – Serviciul de Publicitate Imobiliară, respectiv pentru ocuparea posturilor vacante de asistent registrator principal gradul IA și de asistent registrator principal debutant.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul final acordat candidaților la proba interviului la concursul din data de 04-10.05.2001, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată  a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de consilier cadastru II din cadrul Biroului Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul final acordat candidaților la proba interviului la concursul din data de 04-10.05.2001, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție cu încadrare pe perioadă determinată de 22 luni (PNCCF) a pstului vacant de execuție de referent treapta IA din cadrul Biroului Înregistrare Sistematică – Serviciul cadastru.

 

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la conscursul din data de 04 – 10.05.2021, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată din cadrul B.C.P.I Deva – Serviciul de Publicitate Imobiliară, respectiv pentru ocuparea posturilor vacante de asistent registrator principal gradul IA și de asistent registrator principal debutant.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 04 – 10.05.2021, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru IA și de consilier cadastru gradul II din cadrul Biroului Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 04 – 10.05.2021, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 22 de luni (PNCCF) a postului vacant de execuție de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică – Serviciul Cadastru.

LISTĂ

cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 04-10.05.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată de asistent registrator principal gradul IA și de asistent registrator principal debutant din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Deva.

[download] Listă

Concursuri organizate de OCPI Hunedoara

LISTĂ

cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 04-10.05.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție cu încadrare pe perioadă determinată determinată de 22 de luni (PNCCF), corespunzătoare funcției de execuție vacantă din cadrul biroului de Înregistrare Sistematică al Serviciului de Cadastrru – OCPI Hunedoara.

[download] Listă

LISTĂ

cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 04-10.05.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată de consilier cadastru gradul IA și consilier cadastru gradul II din cadrul serviciului Cadastru – Biroul Verificare și Recepție Lucrări.

[download] Listă

ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 04-10.05.2021, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă determinată de 22 de luni(PNCCF), din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează: [citește mai departe…]

[download] Anunț concurs perioadă determinată

[download] Bibliografie referent treapta IA – PNCCF

[download] Tematica referent treapta IA – PNCCF

[download] Model cerere concurs – PNCCF

[download] Model adeverință

 

ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 04-10.05.2021, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează: [citește mai departe…]

[download] Anunț concurs perioadă nedeterminată

[download] Bibliografie asistent registrator principal IA și asistent registrator principal debutant

[download] Tematică asistent registrator principal IA și asistent registrator principal debutant

[download] Bibliografie consilier cadastru grad IA și consilier cadastru grad II

[download] Tematică consilier cadastru grad IA și consilier cadastru grad II

[download] Model cerere concurs perioadă nedeterminată

[download] Model adeverință

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din 22.03.2021

LISTA

[download] Cu salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat următoare din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara din data de 22.03.2021

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea –  cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI  Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Hunedoara organizează, în data de 22.03.2021

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

 1. Serviciul de cadastru

Biroul de Înregistrare Sistematică

 • un post de registrator de carte funciară gradul I, gradația 4, care prin transformare va deveni  registrator de carte funciară gradul IA, gradația 4 ( post cu durată determinată – finanțat din venituri proprii – PNCCF);

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
 2. b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:

Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copie după ultimele trei evaluări ale performanţelor profesionale individuale din ultimii trei ani în care salariatul s-a aflat în activitate;
 4. copia actului administrativ care atestă ultima promovare.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 08.03.2021, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 09.03.2021, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.

            Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI: 

Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.

Proba scrisă va avea loc în data 22.03.2021, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

[download] Anunț

[download] Tematică

[download] Bibliografie

Petru Liviu LOBONȚ

      DIRECTOR

 

CENCENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] Într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului cu studii medii în post cu studii superioare, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, organizat în data de 22.09.2020.

CENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] în grad/treaptă profesională imediat superioară din  22.09.2020

CENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] Într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului cu studii medii în post cu studii superioare, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, organizat în data de 22.09.2020.

CENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] În grad/treaptă profesională imediat superioară organizat în data în data de 22.09.2020.

LISTE

cu salariații admisi să participe la examenele de promovare din data de 22.09.2020

[download] Lista salariați admiși să participe la examenul de promovare – transformare post BRUS

[download] Lista salariați admiși să participe la examenul de promovare – transformare post PNCCF

[download] Lista salariați admiși să participe la examenul de promovare –  BRUS

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 22.09.2020

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎNTR-O FUNCȚIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR, PRIN TRANSFORMAREA POSTULUI
din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

1. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții
Biroul Resurse Umane și Secretariat
– 1 post de referent treapta IA, gradația 5 care prin transformare va deveni consilier gradul II, gradația 5 (post cu durată nedeterminată- finanțat din venituri proprii – activitate curentă) ;

2. Serviciul de cadastru
Biroul de Înregistrare Sistematică
– un post de referent treapta IA, gradația 5 care prin transformare va deveni consilier gradul II, gradația 5( post cu durată determinată- finanțat din venituri proprii – PNCCF);

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pot participa la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) să fie angajat/ă a O.C.P.I. Hunedoara;
b) să fi absolvit studiile superioare în perioada în care este angajat/ă în cadrul O.C.P.I. Hunedoara;
c) studiile superioare să fie absolvite în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerată de angajator ca fiind utilă pentru desfășurarea activității, justificată de necesitatea modificării fișei de post;
d) să existe aprobarea de către directorul oficiului propunerii de promovare și de modificare în mod corespunzător a atribuțiilor din fișa postului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copie legalizată după diploma de licență, după diploma de absolvire sau, după caz, după adeverința care să ateste absolvirea studiilor.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.09.2020, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.09.2020, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.
Timpul estimat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.
Proba scrisă va avea loc în data 22.09.2020, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro, Secțiunea: Carieră.

Anunț

Bibliografie BRUS

Tematica BRUS

Bibliografie BIS

Tematica BIS

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

 

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 22.09.2020

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

1. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții
Biroul Resurse Umane și Secretariat
– 1 post de consilier debutant, gradația 5 care prin transformare va deveni consilier gradul II, gradația 5 (post cu durată nedeterminată- finanțat din venituri proprii – activitate curentă);

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
I. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă profesională, dovedit cu documente în acest sens;
b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.
În cazul persoanelor încadrate pe funcții contractuale de debutant, acestea trebuie să îndeplinească următoarea condiție: au 6 luni de la data încadrării, dar nu mai mult de un an.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare, adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copia actului administrativ de numire în funcție care să ateste că au 6 luni de la data încadrării, dar nu mai mult de un an.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.09.2020, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.09.2020, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.
Timpul estimat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.
Proba scrisă va avea loc în data 22.09.2020, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro, Secțiunea: Carieră.

Anunț

Bibliografie

Tematică

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

CENTRALIZATOR

[download] cu rezultatele finale obținute de candidați la concursul din data 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică  – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu rezultatele finale obținute de  candidați la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba interviului la concursul din data 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică  – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba INTERVIULUI la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

ERATĂ

[download] La Centrilazorul cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru, înregistrat cu nr.4363/12.05.2020.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică  – Serviciul Cadastru.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată de consilier cadastru IA – Serviciul cadastru – Biroul de verificare și recepție lucrări.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de OCPI Hunedoara în vederea ocupării unor posturi vacante repartizate pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF), corespunzătoare funcțiilor de execuție vacante din cadrul Biroului de înregistrare sistematică al Serviciului de cadastru – O.C.P.I. Hunedoara.

A N U N Ţ

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 12-15.05.2020, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată și pe perioadă  determinată de 36 de luni, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

1 post consilier  cadastru gradul IA – Serviciul Cadastru – Biroul verificare și recepție lucrări           

(contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată  )

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licență absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: cadastru, geodezie,  topografie minieră, măsurători terestre;

– vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim   6 ani și 6 luni.

1 post consilier cadastru gradul IA – Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică(PNCCF)

 (contract individual de muncă pe perioadă  determinată de 36 de luni )

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licență absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: cadastru, geodezie,  topografie minieră, măsurători terestre;

– vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim   6 ani și 6 luni.

1 post  referent  treapta IA – Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică(PNCCF)

 (contract individual de muncă pe perioadă  determinată de 36 de luni )

Cerinţele postului:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– vechime în munca: minim 6 ani și 6 luni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul   în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după  caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea  sau instituţia  publică, legalizate;
 4. d)  copia carnetul de  muncă sau  o adeverinţa   tip carnet de muncă care sa  ateste vechimea în muncă, in meserie   şi/sau în specialitatea studiilor , legalizate;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și d, respectiv copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi/sau carnetul de muncă ori, după caz, adeverinţele care atestă vechimea   în muncă, în meserie   şi/sau în specialitatea studiilor, vor fi prezentate în copie legalizată.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor transmite dosarele de participare la concurs, astfel după cum sunt solicitate prin anunțul de concurs,  prin poștă ,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până cel târziu  în data de   04.05.2020, inclusiv, orele 16:00, dată până în care dosarele de concurs trebuie să ajungă   la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – din Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp B,etajul 4, sala de sedinte.

SUSŢINEREA CONCURSULUI:   

Concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant   constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2.  b) proba scrisă;
 3.  c) interviul.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Proba scrisă verifică, pe baza tematicii și a bibliografiei anunțate, cunoștințele teoretice ale candidatului.

Proba  scrisă poate conţine:

1) întrebări cu răspuns multiplu (test grilă);

2) întrebări cu răspuns scurt;

3) întrebări cu răspuns elaborat(subiecte de sinteză) şi speţe;

4) o combinaţie a variantelor de mai sus.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.

Proba scrisă va avea loc în data de 12.05.2020 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp B,etajul 4, sala de sedințe, ora 10:00.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Interviul se va susţine în data de 15.05.2020,  la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp A, etajul 1, sala de videoconferinţe, ora 10.00.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de până atunci a candidatului la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurare a  acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

1 Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie
2  Capacitate de analiză şi sinteză
3 Motivaţia candidatului
4 Comportamentul în situaţie de criză
5 Iniţiativă şi creativitate

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii pentru funcțiile de execuție trebuie să obţină la fiecare probă minim  50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ʺadmisʺ sau ʺrespinsʺ, prin afișare în termen de maxim o (1) zi lucrătoare de la data finalizării probei, la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații pot depune contestație în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Contestațiile se transmit la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara, prin fax la nr. 0254 219218 sau la adresa de e-mail: hd@ancpi.ro.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la susținerea ultimei probe, prin afișare,  la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara şi pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Modelul de cerere de înscriere la concurs se găsește pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Relaţii suplimentare puteţi afla la  telefon nr.  0254 233560 int. 106 sau la telefon nr. 0254 214165 int. 106, ori la  adresa de e-mail hd@ancpi.ro.

Petru Liviu LOBONȚ

  DIRECTOR

CENTRALIZATOR

[download] nominal cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din 19.03.2020

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din data de 19.03.2020

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și copmpletările ulterioare, prevederile art.31 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr.302/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 19.03.2020.

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menționate mai jos:

 1. Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Hunedoara
 • un post de asistent registrator principal gradul I care prin transformare va deveni asistent registrator principal gradul IA

2. Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică

 • un post de asistent registrator principal gradul I care prin transformare va deveni asistent registrator principal gradul IA
 • un post de consilier cadastru gradul I care prin transformare va deveni consilier cadastru IA

3. Serviciul Economic

 • două posturi de consilier gradul I care prin transformare va deveni consilier cadastru gradul IA

  4. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat, Petiții

 • un post de consilier gradul I care prin tranformare va deveni consilier gradul IA

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
I. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:

Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copie după ultimele trei evaluări ale performanţelor profesionale individuale din ultimii trei ani în care salariatul s-a aflat în activitate;
d) copia actului administrativ care atestă ultima promovare.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.03.2020, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.03.2020, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.
Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:

Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.

Proba scrisă va avea loc în data 19.03.2020, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

[download] Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr. IA – BIS

[download] Bibliografie consilier cadastru gr. IA – BIS

[download] Bibliografie consilier IA Serviciul Economic

[download] Bibliografie consilier IA – SJRUSP

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr IA SPI

[download] Tematica asistent reg. principal gr. IA – BIS

[download] Tematica consilier cadastru gr. IA – BIS

[download] Tematica consilier IA – Serviciul Economic

[download] Tematica consilier IA SJRUSP

[download] Tematica asistent registrator principal gr. IA SPI

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu rezultatele finale obtinute de candidaţi la concursul din data de 27.11.2019-03.12.2019, amânat pentru perioada 17-20.12.2019, organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de consilier debutant în cadrul Serviciului economic

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din data de 27.11.2019-03.12.2019, amânat pentru perioada 17-20.12.2019, organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de consilier debutant în cadrul Serviciului economic

CENTRALIZATOR

[download]cu punctele acordate candidaţilor la proba scrisă la concursul din data de 27.11.2019-03.12.2019, amânat pentru perioada 17-20.12.2019, organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de consilier debutant în cadrul Serviciului economic

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Denumirea postului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins
1 FANACA ELENA consilier debutant 19.83 Respins
2 BIRO ALIANA LUMINIȚA 71.00 Admis
3 MARIAN ELENA 83.00 Admis

CENTRALIZATOR

[download] cu rezultatul acordat după soluționarea contestației formulată față de rezultatul selecției dosarelor, la concursul din data de 27.11.2019 – 03.12.2019, amânat pentru perioada 17 – 20.12.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier debutant în cadrul Serviciului Economic.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 27.11.2019 – 03.12.2019, amânat pentru perioada 17 – 20.12.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului vacant de execuție cde consilier debutant în cadrul Serviciului Economic.

ANUNȚ AMÂNARE CONCURS

Din motive obiective, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, anunță amânarea concursului, conform art.38 alin.(1) lit.a) din Regulamentul aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificăriloe și completările ulterioare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție de:

 • consilier debutant – Serviciul Economic

organizat inițial:

 • proba scrisă în data de 27.11.2019 – ora 10
 • proba interviu în data de 03.12.2019 – ora 10

astfel:

 • proba scrisă în data de 17.12.2019 – ora 10
 • proba interviu în data de 20.12.2019 – ora 10

Celelalte informații rămân nemodificate.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0254233560 int.106.

Prin acest anunt venim în completarea celul publicat pe site-ul instituției în data de 05.11.2019

[download] Anunț

A N U N Ţ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează în temeiul H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.11.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 27.11.2019 – 03.12.2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuție corespunzătoare funcției de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post consilier debutant Serviciul Economic (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată)

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul contabilitate.

– vechime in specialitatea studiilor: nu necesita vechime in specialitate.

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

[download] Model cerere concurs

[download] Model adeverință

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă imediat superioară din 20.09.2019

LISTĂ

[download] Cuprinzând salariații admiși să participe la mexamenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sa treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, din data de 20.09.2019.

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, modificată și completată,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 20.09.2019

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

1. Serviciul Publicitate Imobiliară
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Deva
– 2 (două) posturi de asistent registrator principal gradul I care prin transformare vor deveni asistent registrator principal gradul IA;

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
I. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.09.2019, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.09.2019, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.
Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.

Proba scrisă va avea loc în data 20.09.2019, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

CENTRALIZATOR FINAL

[download] cu punctajul la examenul din perioada 16 – 19.07.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului, în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul la interviu la concursul din data de 16-19.07.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului pe post, în cadrul serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 16-19.07.2019, oraganizat de  OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului, în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară Orăștie.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 16 – 19.07.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului, în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

ANUNȚ

OCPI Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data16 – 19.07.2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, după cum urmează:

 • 1 post asistent registrator principal gradul I – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie, post contractual temporar vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului.

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul din perioada18 – 21.06.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului pe post, în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 18 – 21.06.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului pe post, în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din 12.06.2019

[download] Serviciul Cadastru – Biroul de Înegistrare Sistematică – Asistent registrator principal gr.IA

[download] Serviciul Cadastru – Biroul de Înegistrare Sistematică – Referent tr.IA

LISTĂ

[download] cuprinzând candidății admiși să participe la concursul din data de 18-21.06.2019, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului în cadrul serviciului de publicitate imobiliară – BCPI Orăștie.

[download] cuprinzînd salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale O.C.P.I. Hunedoara, din data de 12.06.2019

ANUNȚ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data 18 – 21.06.2019, pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, după cum urmează:

1 post asistent registrator principal gradul I – Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Orăștie post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului.

[download] Anunț

[download] Tematică

[download] Bibliografie

[download] Model cerere concurs

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare ăn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului d epromovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 12.06.2019 Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din  cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara.

[download]  Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr.IA

[download] Bibliografie referent trapta IA

[download] Tematică asistent registrator principal gr.IA

[download] Tematică referent trapta IA

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

CENTRALIZATOR

nominal cu punctajul final la examenul de promovare grad /treaptă  profesională imediat superioară din 18.03.2019

[download] Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții – Biroul Juridic și Petiții

[download] Serviciul Cadastru – Birou Fonf Funciar

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara.

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara prin Decizia directorului OCPI  Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată, OCPI Hunedoara organizează în data de 18.03.2019 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară.

[download] Anunț

[download] Bibliografie examen promovare consilier cadastru

[download] Tematica examen promovare consilier cadastru

[download] Bibliografie examen promovare consilier gr. II

[download] Tematica examen promovare consilier gr. II

[download] Erată

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la concursul din data de 19-22.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer treapta I din cadrul Serviciului Economic al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctajul final la proba practică la concursul din data de 19 – 22.02.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer trapta I din cadrul Serviciului Economic al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 19 – 22.02.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer trapta I din cadrul Serviciului economic al OCPI Hunedoara.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 19 – 22.02.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer treapta I din cadrul serviciului economic.

Președintele Comisiei de concurs

Ionela Maria Simona BĂDĂU VLAD

ANUNȚ

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul Regulamentrului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 19 – 22.02.2019 pentru ocuparea unui post vacant contractual de execuție, cu încadrare pe perioadă determinată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

1 șofer treapta I – serviciul economic – contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

[download] Bibliografie

[download]Tematică

[download] Cerere concurs

Erată la anunțul pentru concursul din data de 9 – 22.02.2019

[download] Având în vedere că ]n anexele la anunțul de concurs pentru concursul organizat de către OCPI Hunedoara în perioada 9 – 22.02.2019, s-a strecurat o eroare materială, în sensul că în mod eronatr s-a redactat “post vacant de șofer treapta I” cum era corect, titlul bibliografiei și tematicii pentru concursul indicat este:

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul ce se va susține în perioada 9 – 22.02.2019 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de șofer treapta I în cadrul Serviciului economic al OCPI Hunedoara

respectiv

TEMATICĂ

pentru concursul ce se va susține în perioada 9 – 22.02.2019 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de șofer treapta I în cadrul Serviciului economic al OCPI Hunedoara

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la concursul  din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR 

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR 

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 10-16.01.2019, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post consilier  cadastru gradul II – Serviciu Cadastru – Biroul verificare și recepție lucrări  

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licenta absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: cadastru, geodezie, topografie;

– vechime in specialitatea studiilor: minim   6 luni.

– cunoștințe operare calculator .

 • 1 post asistent registrator principal  gradul II- Serviciul Publicitate Imobiliară- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hațeg

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licență absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: drept;

– vechime în specialitate: minim   6 luni.

– cunoștințe operare calculator .

 • 1 post  referent  treapta II -Serviciul Publicitate Imobiliară- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brad

Cerinţele postului:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– vechime în munca: minim   6 luni.

– cunoștințe operare calculator.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul   în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după  caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea  sau instituţia  publică;
 4. d)  carnetului de  muncă sau, după caz, o adeverinţă care sa  ateste vechimea în muncă, in meserie   şi/sau în specialitatea studiilor,  raport REVISAL;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)- d) vor fi prezentate in copii legalizate sau  în copii insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea copiilor cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de   21.12.2018, inclusiv, orele 13:00, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara, din Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Jud. Hunedoara-Registratură.

Dosarele transmise prin postă trebuie să ajungă la registratura Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara până cel târziu 21.12.2018, inclusiv, orele 13.00.

Concursul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – din Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp B,etajul 4, sala de sedinte.

SUSŢINEREA CONCURSULUI:   

Concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant   constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2.  b) proba scrisă;
 3.  c) interviul.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Proba scrisă verifică, pe baza tematicii și a bibliografiei anunțate, cunoștințele teoretice ale candidatului.

Proba  scrisă poate conţine:

1) întrebări cu răspuns multiplu (test grilă);

2) întrebări cu răspuns scurt;

3) întrebări cu răspuns elaborat(subiecte de sinteză) şi speţe;

4) o combinaţie a variantelor de mai sus.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.

Proba scrisă va avea loc în data de 10.01.2019 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp B,etajul 4, sala de sedințe, ora 10:00.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Interviul se va susţine în data de 16.01.2019  la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp A, etajul 1, sala de videoconferinţe, ora 10.00.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de până atunci a candidatului la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurare a  acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie

2. Capacitate de analiză şi sinteză

3. Motivaţia candidatului

4. Comportamentul în situaţie de criză

5. Iniţiativă şi creativitate

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii pentru funcțiile de execuție trebuie să obţină la fiecare probă minim  50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins, prin afișare în termen de maxim o (1) zi lucrătoare de la data finalizării probei, la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații pot depune contestație în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Contestațiile se depun la registratura Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – din mun. Deva,  str. Calea Zarandului, nr. 106, județul Hunedoara.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la susținerea ultimei probe, prin afișare,  la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara şi pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Modelul de cerere de înscriere la concurs se găsește pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Relaţii suplimentare puteţi afla la  telefon 0254 233560 int. 313,  Biroul Resurse Umane şi Secretariat sau la  adresa de e-mail hd@ancpi.ro.

Petru Liviu LOBONȚ

  DIRECTOR

[download] Anunț

[download] Bibliografie – asistent registrator principal – grad II

[download] Tematică – asistent registrator principal – grad II

[download] Bibliografie – consilier cadastru gradul II

[download] Tematică – consilier cadastru gradul II

[download] Bibliografie – referent treapta II

[download] Tematică – referent treapta II

[download] Model cerere concurs

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] Cu punctajul final la concursul din data 16 – 20.07.2018 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctajul la interviu la concursul din data de 16-20.07.2018 organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții, Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespinzătoare funcțiilor contractuale de execușie din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctele acordate la proba scrisă la concursul din data de 16-20.07.2018 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

LISTĂ

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 16 – 20.07.2018, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedetermninată a unui post vacant de consilier debutant în cadrul Biroului Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzător funcțiilor constractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Anunț

O.C.P.I. Huneroara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 16 – 20.07.2018, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții – OCPI Hunedoara

[download] Anunț concurs

[download] Tematică

[download] Bibliografie

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad treaptă profesională imediat superioară din 09.03.2018

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imedoat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

Examen de promovare a personalului contractual

Având în vedere prevederile art.41 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personaslului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului ANCPI Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată,

Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară organizează, în data de 09.03.2018

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMIEDIAT URMĂTOARE

din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara pentru posturile menționate mai jos:

[download] Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal

[download] Bibliografie referent

[download] Bibliografie registrator CF

[download]  Tematica asistent registrator principal

[download] Tematică referent

[download] Tematica registrator CF

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI   Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice)  și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctajul final la proba interviu, după soluționarea contestațiilor, la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică din cadrul OCPI Hunedoara, comisia menține rezultatele anterioare.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctele obținute la proba scrisă la concursul vdin data de 25 – 30.05.2017 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică.

Anunț

O.C.P.I. Huneroara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 25 – 30.05.2017, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gr.IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gr. IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului de Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara,după cum urmează:

 • 1 post consilier gradul IA – Serviciul Economic (achiziții publice)
 • 1 post consilier gradul IA – Serviciul  Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică

[download] Anunț concurs

[download] Bibliografie

[download] Tematica

Anunț

Având în vedere că pentru concursul din data de 13-17.03.2017, organizat de   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru ocuparea  postului vacant de conducere cu încadrare   pe perioadă nedeterminată, corespunzătoare funcţiei contractuale  de  Șef birou gradul  II – Biroul verificare și recepție – Serviciul cadastru,   nu au fost depuse dosare de concurs, urmează ca Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara să organizeze o nouă procedură pentru ocuparea postului mai sus menționat, la o dată ulterioară.

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI HUNEDOARA pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator principal gradul II SPI – BCPI Deva.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva.

Centralizator

[download] cu punctajele acordate  candidaților la proba scrisă la concursul din din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva

Anunț

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 13 – 17.03.2017 pentru ocuparea unui post vacant de conducere corespunzătoare funcției de conducere din cadrul OCPI Hunedoara.

 • 1 post Șef birou gradul II -Biroul de verificare și recepție – Serviciul cadastru

[download] Bibliografie

[download] Tematica

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 21 – 24.02.20017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Deva, al OCPI HUNEDOARA.

Listă

[download] Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 21 – 24.02.2017, pentru ocuparea unui post vacant de execuție corespunzătoare funcției de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post asistent registrator principal gradul II – BCPI Deva – Serviciul de Publicitate Imobiliară

[download] Tematica

[download] Bibliografia

Listă

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din data de 27.12.2016.

Listă

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara

Anunț

[download] O.C.P.I. Hunedoara organizează, în data de 27.12.2016, examen de promovare a personalului con

Concursuri organizate de OCPI Hunedoara

LISTĂ

cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 04-10.05.2021, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată de asistent registrator principal gradul IA și de asistent registrator principal debutant din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Deva.

[dovnload] Listă

ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 04-10.05.2021, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă determinată de 22 de luni(PNCCF), din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează: [citește mai departe…]

[download] Anunț concurs perioadă determinată

[download] Bibliografie referent treapta IA – PNCCF

[download] Tematica referent treapta IA – PNCCF

[download] Model cerere concurs – PNCCF

[download] Model adeverință

ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 04-10.05.2021, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează: [citește mai departe…]

[download] Anunț concurs perioadă nedeterminată

[download] Bibliografie asistent registrator principal IA și asistent registrator principal debutant

[download] Tematică asistent registrator principal IA și asistent registrator principal debutant

[download] Bibliografie consilier cadastru grad IA și consilier cadastru grad II

[download] Tematică consilier cadastru grad IA și consilier cadastru grad II

[download] Model cerere concurs perioadă nedeterminată

[download] Model adeverință

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din 22.03.2021

LISTA

[download] Cu salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat următoare din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara din data de 22.03.2021

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea –  cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI  Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Hunedoara organizează, în data de 22.03.2021

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

 1. Serviciul de cadastru

Biroul de Înregistrare Sistematică

 • un post de registrator de carte funciară gradul I, gradația 4, care prin transformare va deveni  registrator de carte funciară gradul IA, gradația 4 ( post cu durată determinată – finanțat din venituri proprii – PNCCF);

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
 2. b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:

Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copie după ultimele trei evaluări ale performanţelor profesionale individuale din ultimii trei ani în care salariatul s-a aflat în activitate;
 4. copia actului administrativ care atestă ultima promovare.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 08.03.2021, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 09.03.2021, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.

            Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI: 

Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.

Proba scrisă va avea loc în data 22.03.2021, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

[download] Anunț

[download] Tematică

[download] Bibliografie

Petru Liviu LOBONȚ

      DIRECTOR

 

CENCENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] Într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului cu studii medii în post cu studii superioare, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, organizat în data de 22.09.2020.

CENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] în grad/treaptă profesională imediat superioară din  22.09.2020

CENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] Într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului cu studii medii în post cu studii superioare, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, organizat în data de 22.09.2020.

CENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] În grad/treaptă profesională imediat superioară organizat în data în data de 22.09.2020.

LISTE

cu salariații admisi să participe la examenele de promovare din data de 22.09.2020

[download] Lista salariați admiși să participe la examenul de promovare – transformare post BRUS

[download] Lista salariați admiși să participe la examenul de promovare – transformare post PNCCF

[download] Lista salariați admiși să participe la examenul de promovare –  BRUS

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 22.09.2020

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎNTR-O FUNCȚIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR, PRIN TRANSFORMAREA POSTULUI
din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

1. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții
Biroul Resurse Umane și Secretariat
– 1 post de referent treapta IA, gradația 5 care prin transformare va deveni consilier gradul II, gradația 5 (post cu durată nedeterminată- finanțat din venituri proprii – activitate curentă) ;

2. Serviciul de cadastru
Biroul de Înregistrare Sistematică
– un post de referent treapta IA, gradația 5 care prin transformare va deveni consilier gradul II, gradația 5( post cu durată determinată- finanțat din venituri proprii – PNCCF);

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pot participa la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) să fie angajat/ă a O.C.P.I. Hunedoara;
b) să fi absolvit studiile superioare în perioada în care este angajat/ă în cadrul O.C.P.I. Hunedoara;
c) studiile superioare să fie absolvite în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerată de angajator ca fiind utilă pentru desfășurarea activității, justificată de necesitatea modificării fișei de post;
d) să existe aprobarea de către directorul oficiului propunerii de promovare și de modificare în mod corespunzător a atribuțiilor din fișa postului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copie legalizată după diploma de licență, după diploma de absolvire sau, după caz, după adeverința care să ateste absolvirea studiilor.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.09.2020, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.09.2020, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.
Timpul estimat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.
Proba scrisă va avea loc în data 22.09.2020, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro, Secțiunea: Carieră.

Anunț

Bibliografie BRUS

Tematica BRUS

Bibliografie BIS

Tematica BIS

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 22.09.2020

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

1. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții
Biroul Resurse Umane și Secretariat
– 1 post de consilier debutant, gradația 5 care prin transformare va deveni consilier gradul II, gradația 5 (post cu durată nedeterminată- finanțat din venituri proprii – activitate curentă);

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
I. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă profesională, dovedit cu documente în acest sens;
b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.
În cazul persoanelor încadrate pe funcții contractuale de debutant, acestea trebuie să îndeplinească următoarea condiție: au 6 luni de la data încadrării, dar nu mai mult de un an.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare, adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copia actului administrativ de numire în funcție care să ateste că au 6 luni de la data încadrării, dar nu mai mult de un an.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.09.2020, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.09.2020, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.
Timpul estimat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.
Proba scrisă va avea loc în data 22.09.2020, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro, Secțiunea: Carieră.

Anunț

Bibliografie

Tematică

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

CENTRALIZATOR

[download] cu rezultatele finale obținute de candidați la concursul din data 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică  – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu rezultatele finale obținute de  candidați la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba interviului la concursul din data 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică  – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba INTERVIULUI la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

ERATĂ

[download] La Centrilazorul cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru, înregistrat cu nr.4363/12.05.2020.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică  – Serviciul Cadastru.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată de consilier cadastru IA – Serviciul cadastru – Biroul de verificare și recepție lucrări.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de OCPI Hunedoara în vederea ocupării unor posturi vacante repartizate pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF), corespunzătoare funcțiilor de execuție vacante din cadrul Biroului de înregistrare sistematică al Serviciului de cadastru – O.C.P.I. Hunedoara.

A N U N Ţ

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 12-15.05.2020, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată și pe perioadă  determinată de 36 de luni, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

1 post consilier  cadastru gradul IA – Serviciul Cadastru – Biroul verificare și recepție lucrări           

(contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată  )

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licență absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: cadastru, geodezie,  topografie minieră, măsurători terestre;

– vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim   6 ani și 6 luni.

1 post consilier cadastru gradul IA – Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică(PNCCF)

 (contract individual de muncă pe perioadă  determinată de 36 de luni )

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licență absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: cadastru, geodezie,  topografie minieră, măsurători terestre;

– vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim   6 ani și 6 luni.

1 post  referent  treapta IA – Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică(PNCCF)

 (contract individual de muncă pe perioadă  determinată de 36 de luni )

Cerinţele postului:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– vechime în munca: minim 6 ani și 6 luni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul   în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după  caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea  sau instituţia  publică, legalizate;
 4. d)  copia carnetul de  muncă sau  o adeverinţa   tip carnet de muncă care sa  ateste vechimea în muncă, in meserie   şi/sau în specialitatea studiilor , legalizate;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și d, respectiv copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi/sau carnetul de muncă ori, după caz, adeverinţele care atestă vechimea   în muncă, în meserie   şi/sau în specialitatea studiilor, vor fi prezentate în copie legalizată.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor transmite dosarele de participare la concurs, astfel după cum sunt solicitate prin anunțul de concurs,  prin poștă ,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până cel târziu  în data de   04.05.2020, inclusiv, orele 16:00, dată până în care dosarele de concurs trebuie să ajungă   la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – din Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp B,etajul 4, sala de sedinte.

SUSŢINEREA CONCURSULUI:   

Concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant   constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2.  b) proba scrisă;
 3.  c) interviul.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Proba scrisă verifică, pe baza tematicii și a bibliografiei anunțate, cunoștințele teoretice ale candidatului.

Proba  scrisă poate conţine:

1) întrebări cu răspuns multiplu (test grilă);

2) întrebări cu răspuns scurt;

3) întrebări cu răspuns elaborat(subiecte de sinteză) şi speţe;

4) o combinaţie a variantelor de mai sus.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.

Proba scrisă va avea loc în data de 12.05.2020 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp B,etajul 4, sala de sedințe, ora 10:00.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Interviul se va susţine în data de 15.05.2020,  la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp A, etajul 1, sala de videoconferinţe, ora 10.00.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de până atunci a candidatului la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurare a  acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

1 Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie
2  Capacitate de analiză şi sinteză
3 Motivaţia candidatului
4 Comportamentul în situaţie de criză
5 Iniţiativă şi creativitate

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii pentru funcțiile de execuție trebuie să obţină la fiecare probă minim  50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ʺadmisʺ sau ʺrespinsʺ, prin afișare în termen de maxim o (1) zi lucrătoare de la data finalizării probei, la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații pot depune contestație în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Contestațiile se transmit la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara, prin fax la nr. 0254 219218 sau la adresa de e-mail: hd@ancpi.ro.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la susținerea ultimei probe, prin afișare,  la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara şi pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Modelul de cerere de înscriere la concurs se găsește pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Relaţii suplimentare puteţi afla la  telefon nr.  0254 233560 int. 106 sau la telefon nr. 0254 214165 int. 106, ori la  adresa de e-mail hd@ancpi.ro.

Petru Liviu LOBONȚ

  DIRECTOR

CENTRALIZATOR

[download] nominal cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din 19.03.2020

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din data de 19.03.2020

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și copmpletările ulterioare, prevederile art.31 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr.302/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 19.03.2020.

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menționate mai jos:

 1. Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Hunedoara
 • un post de asistent registrator principal gradul I care prin transformare va deveni asistent registrator principal gradul IA

2. Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică

 • un post de asistent registrator principal gradul I care prin transformare va deveni asistent registrator principal gradul IA
 • un post de consilier cadastru gradul I care prin transformare va deveni consilier cadastru IA

3. Serviciul Economic

 • două posturi de consilier gradul I care prin transformare va deveni consilier cadastru gradul IA

  4. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat, Petiții

 • un post de consilier gradul I care prin tranformare va deveni consilier gradul IA

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
I. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:

Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copie după ultimele trei evaluări ale performanţelor profesionale individuale din ultimii trei ani în care salariatul s-a aflat în activitate;
d) copia actului administrativ care atestă ultima promovare.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.03.2020, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.03.2020, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.
Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:

Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.

Proba scrisă va avea loc în data 19.03.2020, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

[download] Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr. IA – BIS

[download] Bibliografie consilier cadastru gr. IA – BIS

[download] Bibliografie consilier IA Serviciul Economic

[download] Bibliografie consilier IA – SJRUSP

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr IA SPI

[download] Tematica asistent reg. principal gr. IA – BIS

[download] Tematica consilier cadastru gr. IA – BIS

[download] Tematica consilier IA – Serviciul Economic

[download] Tematica consilier IA SJRUSP

[download] Tematica asistent registrator principal gr. IA SPI

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu rezultatele finale obtinute de candidaţi la concursul din data de 27.11.2019-03.12.2019, amânat pentru perioada 17-20.12.2019, organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de consilier debutant în cadrul Serviciului economic

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din data de 27.11.2019-03.12.2019, amânat pentru perioada 17-20.12.2019, organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de consilier debutant în cadrul Serviciului economic

CENTRALIZATOR

[download]cu punctele acordate candidaţilor la proba scrisă la concursul din data de 27.11.2019-03.12.2019, amânat pentru perioada 17-20.12.2019, organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de consilier debutant în cadrul Serviciului economic

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Denumirea postului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins
1 FANACA ELENA consilier debutant 19.83 Respins
2 BIRO ALIANA LUMINIȚA 71.00 Admis
3 MARIAN ELENA 83.00 Admis

CENTRALIZATOR

[download] cu rezultatul acordat după soluționarea contestației formulată față de rezultatul selecției dosarelor, la concursul din data de 27.11.2019 – 03.12.2019, amânat pentru perioada 17 – 20.12.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier debutant în cadrul Serviciului Economic.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 27.11.2019 – 03.12.2019, amânat pentru perioada 17 – 20.12.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului vacant de execuție cde consilier debutant în cadrul Serviciului Economic.

ANUNȚ AMÂNARE CONCURS

Din motive obiective, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, anunță amânarea concursului, conform art.38 alin.(1) lit.a) din Regulamentul aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificăriloe și completările ulterioare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție de:

 • consilier debutant – Serviciul Economic

organizat inițial:

 • proba scrisă în data de 27.11.2019 – ora 10
 • proba interviu în data de 03.12.2019 – ora 10

astfel:

 • proba scrisă în data de 17.12.2019 – ora 10
 • proba interviu în data de 20.12.2019 – ora 10

Celelalte informații rămân nemodificate.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0254233560 int.106.

Prin acest anunt venim în completarea celul publicat pe site-ul instituției în data de 05.11.2019

[download] Anunț

A N U N Ţ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează în temeiul H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.11.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 27.11.2019 – 03.12.2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuție corespunzătoare funcției de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post consilier debutant Serviciul Economic (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată)

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul contabilitate.

– vechime in specialitatea studiilor: nu necesita vechime in specialitate.

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

[download] Model cerere concurs

[download] Model adeverință

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă imediat superioară din 20.09.2019

LISTĂ

[download] Cuprinzând salariații admiși să participe la mexamenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sa treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, din data de 20.09.2019.

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, modificată și completată,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 20.09.2019

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

1. Serviciul Publicitate Imobiliară
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Deva
– 2 (două) posturi de asistent registrator principal gradul I care prin transformare vor deveni asistent registrator principal gradul IA;

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
I. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.09.2019, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.09.2019, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.
Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.

Proba scrisă va avea loc în data 20.09.2019, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

CENTRALIZATOR FINAL

[download] cu punctajul la examenul din perioada 16 – 19.07.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului, în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul la interviu la concursul din data de 16-19.07.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului pe post, în cadrul serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 16-19.07.2019, oraganizat de  OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului, în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară Orăștie.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 16 – 19.07.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului, în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

ANUNȚ

OCPI Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data16 – 19.07.2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, după cum urmează:

 • 1 post asistent registrator principal gradul I – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie, post contractual temporar vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului.

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul din perioada18 – 21.06.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului pe post, în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 18 – 21.06.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului pe post, în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din 12.06.2019

[download] Serviciul Cadastru – Biroul de Înegistrare Sistematică – Asistent registrator principal gr.IA

[download] Serviciul Cadastru – Biroul de Înegistrare Sistematică – Referent tr.IA

LISTĂ

[download] cuprinzând candidății admiși să participe la concursul din data de 18-21.06.2019, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului în cadrul serviciului de publicitate imobiliară – BCPI Orăștie.

[download] cuprinzînd salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale O.C.P.I. Hunedoara, din data de 12.06.2019

ANUNȚ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data 18 – 21.06.2019, pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, după cum urmează:

1 post asistent registrator principal gradul I – Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Orăștie post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului.

[download] Anunț

[download] Tematică

[download] Bibliografie

[download] Model cerere concurs

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare ăn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului d epromovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 12.06.2019 Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din  cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara.

[download]  Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr.IA

[download] Bibliografie referent trapta IA

[download] Tematică asistent registrator principal gr.IA

[download] Tematică referent trapta IA

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

CENTRALIZATOR

nominal cu punctajul final la examenul de promovare grad /treaptă  profesională imediat superioară din 18.03.2019

[download] Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții – Biroul Juridic și Petiții

[download] Serviciul Cadastru – Birou Fonf Funciar

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara.

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara prin Decizia directorului OCPI  Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată, OCPI Hunedoara organizează în data de 18.03.2019 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară.

[download] Anunț

[download] Bibliografie examen promovare consilier cadastru

[download] Tematica examen promovare consilier cadastru

[download] Bibliografie examen promovare consilier gr. II

[download] Tematica examen promovare consilier gr. II

[download] Erată

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la concursul din data de 19-22.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer treapta I din cadrul Serviciului Economic al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctajul final la proba practică la concursul din data de 19 – 22.02.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer trapta I din cadrul Serviciului Economic al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 19 – 22.02.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer trapta I din cadrul Serviciului economic al OCPI Hunedoara.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 19 – 22.02.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer treapta I din cadrul serviciului economic.

Președintele Comisiei de concurs

Ionela Maria Simona BĂDĂU VLAD

ANUNȚ

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul Regulamentrului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 19 – 22.02.2019 pentru ocuparea unui post vacant contractual de execuție, cu încadrare pe perioadă determinată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

1 șofer treapta I – serviciul economic – contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

[download] Bibliografie

[download]Tematică

[download] Cerere concurs

Erată la anunțul pentru concursul din data de 9 – 22.02.2019

[download] Având în vedere că ]n anexele la anunțul de concurs pentru concursul organizat de către OCPI Hunedoara în perioada 9 – 22.02.2019, s-a strecurat o eroare materială, în sensul că în mod eronatr s-a redactat “post vacant de șofer treapta I” cum era corect, titlul bibliografiei și tematicii pentru concursul indicat este:

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul ce se va susține în perioada 9 – 22.02.2019 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de șofer treapta I în cadrul Serviciului economic al OCPI Hunedoara

respectiv

TEMATICĂ

pentru concursul ce se va susține în perioada 9 – 22.02.2019 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de șofer treapta I în cadrul Serviciului economic al OCPI Hunedoara

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la concursul  din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR 

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR 

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 10-16.01.2019, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post consilier  cadastru gradul II – Serviciu Cadastru – Biroul verificare și recepție lucrări  

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licenta absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: cadastru, geodezie, topografie;

– vechime in specialitatea studiilor: minim   6 luni.

– cunoștințe operare calculator .

 • 1 post asistent registrator principal  gradul II- Serviciul Publicitate Imobiliară- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hațeg

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licență absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: drept;

– vechime în specialitate: minim   6 luni.

– cunoștințe operare calculator .

 • 1 post  referent  treapta II -Serviciul Publicitate Imobiliară- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brad

Cerinţele postului:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– vechime în munca: minim   6 luni.

– cunoștințe operare calculator.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul   în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după  caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea  sau instituţia  publică;
 4. d)  carnetului de  muncă sau, după caz, o adeverinţă care sa  ateste vechimea în muncă, in meserie   şi/sau în specialitatea studiilor,  raport REVISAL;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)- d) vor fi prezentate in copii legalizate sau  în copii insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea copiilor cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de   21.12.2018, inclusiv, orele 13:00, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara, din Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Jud. Hunedoara-Registratură.

Dosarele transmise prin postă trebuie să ajungă la registratura Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara până cel târziu 21.12.2018, inclusiv, orele 13.00.

Concursul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – din Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp B,etajul 4, sala de sedinte.

SUSŢINEREA CONCURSULUI:   

Concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant   constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2.  b) proba scrisă;
 3.  c) interviul.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Proba scrisă verifică, pe baza tematicii și a bibliografiei anunțate, cunoștințele teoretice ale candidatului.

Proba  scrisă poate conţine:

1) întrebări cu răspuns multiplu (test grilă);

2) întrebări cu răspuns scurt;

3) întrebări cu răspuns elaborat(subiecte de sinteză) şi speţe;

4) o combinaţie a variantelor de mai sus.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.

Proba scrisă va avea loc în data de 10.01.2019 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp B,etajul 4, sala de sedințe, ora 10:00.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Interviul se va susţine în data de 16.01.2019  la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp A, etajul 1, sala de videoconferinţe, ora 10.00.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de până atunci a candidatului la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurare a  acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie

2. Capacitate de analiză şi sinteză

3. Motivaţia candidatului

4. Comportamentul în situaţie de criză

5. Iniţiativă şi creativitate

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii pentru funcțiile de execuție trebuie să obţină la fiecare probă minim  50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins, prin afișare în termen de maxim o (1) zi lucrătoare de la data finalizării probei, la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații pot depune contestație în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Contestațiile se depun la registratura Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – din mun. Deva,  str. Calea Zarandului, nr. 106, județul Hunedoara.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la susținerea ultimei probe, prin afișare,  la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara şi pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Modelul de cerere de înscriere la concurs se găsește pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Relaţii suplimentare puteţi afla la  telefon 0254 233560 int. 313,  Biroul Resurse Umane şi Secretariat sau la  adresa de e-mail hd@ancpi.ro.

Petru Liviu LOBONȚ

  DIRECTOR

[download] Anunț

[download] Bibliografie – asistent registrator principal – grad II

[download] Tematică – asistent registrator principal – grad II

[download] Bibliografie – consilier cadastru gradul II

[download] Tematică – consilier cadastru gradul II

[download] Bibliografie – referent treapta II

[download] Tematică – referent treapta II

[download] Model cerere concurs

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] Cu punctajul final la concursul din data 16 – 20.07.2018 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctajul la interviu la concursul din data de 16-20.07.2018 organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții, Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespinzătoare funcțiilor contractuale de execușie din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctele acordate la proba scrisă la concursul din data de 16-20.07.2018 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

LISTĂ

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 16 – 20.07.2018, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedetermninată a unui post vacant de consilier debutant în cadrul Biroului Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzător funcțiilor constractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Anunț

O.C.P.I. Huneroara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 16 – 20.07.2018, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții – OCPI Hunedoara

[download] Anunț concurs

[download] Tematică

[download] Bibliografie

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad treaptă profesională imediat superioară din 09.03.2018

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imedoat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

Examen de promovare a personalului contractual

Având în vedere prevederile art.41 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personaslului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului ANCPI Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată,

Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară organizează, în data de 09.03.2018

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMIEDIAT URMĂTOARE

din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara pentru posturile menționate mai jos:

[download] Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal

[download] Bibliografie referent

[download] Bibliografie registrator CF

[download]  Tematica asistent registrator principal

[download] Tematică referent

[download] Tematica registrator CF

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI   Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice)  și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctajul final la proba interviu, după soluționarea contestațiilor, la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică din cadrul OCPI Hunedoara, comisia menține rezultatele anterioare.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctele obținute la proba scrisă la concursul vdin data de 25 – 30.05.2017 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică.

Anunț

O.C.P.I. Huneroara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 25 – 30.05.2017, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gr.IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gr. IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului de Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara,după cum urmează:

 • 1 post consilier gradul IA – Serviciul Economic (achiziții publice)
 • 1 post consilier gradul IA – Serviciul  Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică

[download] Anunț concurs

[download] Bibliografie

[download] Tematica

Anunț

Având în vedere că pentru concursul din data de 13-17.03.2017, organizat de   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru ocuparea  postului vacant de conducere cu încadrare   pe perioadă nedeterminată, corespunzătoare funcţiei contractuale  de  Șef birou gradul  II – Biroul verificare și recepție – Serviciul cadastru,   nu au fost depuse dosare de concurs, urmează ca Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara să organizeze o nouă procedură pentru ocuparea postului mai sus menționat, la o dată ulterioară.

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI HUNEDOARA pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator principal gradul II SPI – BCPI Deva.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva.

Centralizator

[download] cu punctajele acordate  candidaților la proba scrisă la concursul din din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva

Anunț

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 13 – 17.03.2017 pentru ocuparea unui post vacant de conducere corespunzătoare funcției de conducere din cadrul OCPI Hunedoara.

 • 1 post Șef birou gradul II -Biroul de verificare și recepție – Serviciul cadastru

[download] Bibliografie

[download] Tematica

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 21 – 24.02.20017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Deva, al OCPI HUNEDOARA.

Listă

[download] Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 21 – 24.02.2017, pentru ocuparea unui post vacant de execuție corespunzătoare funcției de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post asistent registrator principal gradul II – BCPI Deva – Serviciul de Publicitate Imobiliară

[download] Tematica

[download] Bibliografia

Listă

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din data de 27.12.2016.

Listă

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara

Anunț

[download] O.C.P.I. Hunedoara organizează, în data de 27.12.2016, examen de promovare a personalului con

 

ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 04-10.05.2021, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă determinată de 22 de luni(PNCCF), din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează: [citește mai departe…]

[download] Anunț concurs perioadă determinată

[download] Bibliografie referent treapta IA – PNCCF

[download] Tematica referent treapta IA – PNCCF

[download] Model cerere concurs – PNCCF

[download] Model adeverință

ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 04-10.05.2021, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează: [citește mai departe…]

[download] Anunț concurs perioadă nedeterminată

[download] Bibliografie asistent registrator principal IA și asistent registrator principal debutant

[download] Tematică asistent registrator principal IA și asistent registrator principal debutant

[download] Bibliografie consilier cadastru grad IA și consilier cadastru grad II

[download] Tematică consilier cadastru grad IA și consilier cadastru grad II

[download] Model cerere concurs perioadă nedeterminată

[download] Model adeverință

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din 22.03.2021

LISTA

[download] Cu salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat următoare din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara din data de 22.03.2021

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea –  cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI  Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Hunedoara organizează, în data de 22.03.2021

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

 1. Serviciul de cadastru

Biroul de Înregistrare Sistematică

 • un post de registrator de carte funciară gradul I, gradația 4, care prin transformare va deveni  registrator de carte funciară gradul IA, gradația 4 ( post cu durată determinată – finanțat din venituri proprii – PNCCF);

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
 2. b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:

Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copie după ultimele trei evaluări ale performanţelor profesionale individuale din ultimii trei ani în care salariatul s-a aflat în activitate;
 4. copia actului administrativ care atestă ultima promovare.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 08.03.2021, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 09.03.2021, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.

            Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI: 

Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.

Proba scrisă va avea loc în data 22.03.2021, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

[download] Anunț

[download] Tematică

[download] Bibliografie

Petru Liviu LOBONȚ

      DIRECTOR

 

CENCENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] Într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului cu studii medii în post cu studii superioare, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, organizat în data de 22.09.2020.

CENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] în grad/treaptă profesională imediat superioară din  22.09.2020

CENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] Într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului cu studii medii în post cu studii superioare, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, organizat în data de 22.09.2020.

CENTRALIZATOR CU PUNCTAJUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE

[download] În grad/treaptă profesională imediat superioară organizat în data în data de 22.09.2020.

 

LISTE

cu salariații admisi să participe la examenele de promovare din data de 22.09.2020

[download] Lista salariați admiși să participe la examenul de promovare – transformare post BRUS

[download] Lista salariați admiși să participe la examenul de promovare – transformare post PNCCF

[download] Lista salariați admiși să participe la examenul de promovare –  BRUS

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 22.09.2020

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎNTR-O FUNCȚIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR, PRIN TRANSFORMAREA POSTULUI
din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

1. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții
Biroul Resurse Umane și Secretariat
– 1 post de referent treapta IA, gradația 5 care prin transformare va deveni consilier gradul II, gradația 5 (post cu durată nedeterminată- finanțat din venituri proprii – activitate curentă) ;

2. Serviciul de cadastru
Biroul de Înregistrare Sistematică
– un post de referent treapta IA, gradația 5 care prin transformare va deveni consilier gradul II, gradația 5( post cu durată determinată- finanțat din venituri proprii – PNCCF);

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pot participa la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) să fie angajat/ă a O.C.P.I. Hunedoara;
b) să fi absolvit studiile superioare în perioada în care este angajat/ă în cadrul O.C.P.I. Hunedoara;
c) studiile superioare să fie absolvite în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerată de angajator ca fiind utilă pentru desfășurarea activității, justificată de necesitatea modificării fișei de post;
d) să existe aprobarea de către directorul oficiului propunerii de promovare și de modificare în mod corespunzător a atribuțiilor din fișa postului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copie legalizată după diploma de licență, după diploma de absolvire sau, după caz, după adeverința care să ateste absolvirea studiilor.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.09.2020, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.09.2020, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.
Timpul estimat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.
Proba scrisă va avea loc în data 22.09.2020, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro, Secțiunea: Carieră.

Anunț

Bibliografie BRUS

Tematica BRUS

Bibliografie BIS

Tematica BIS

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 22.09.2020

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

1. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții
Biroul Resurse Umane și Secretariat
– 1 post de consilier debutant, gradația 5 care prin transformare va deveni consilier gradul II, gradația 5 (post cu durată nedeterminată- finanțat din venituri proprii – activitate curentă);

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
I. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă profesională, dovedit cu documente în acest sens;
b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.
În cazul persoanelor încadrate pe funcții contractuale de debutant, acestea trebuie să îndeplinească următoarea condiție: au 6 luni de la data încadrării, dar nu mai mult de un an.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare, adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copia actului administrativ de numire în funcție care să ateste că au 6 luni de la data încadrării, dar nu mai mult de un an.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.09.2020, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.09.2020, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.

Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.
Timpul estimat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.
Proba scrisă va avea loc în data 22.09.2020, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro, Secțiunea: Carieră.

Anunț

Bibliografie

Tematică

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

 

CENTRALIZATOR

[download] cu rezultatele finale obținute de candidați la concursul din data 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică  – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu rezultatele finale obținute de  candidați la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba interviului la concursul din data 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică  – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba INTERVIULUI la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

ERATĂ

[download] La Centrilazorul cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru, înregistrat cu nr.4363/12.05.2020.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  execuție de consilier cadastru IA din cadrul Biroului de Verificare și Recepție Lucrări – Serviciul Cadastru.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data 12-15.05.2020, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF) a posturilor vacante de execuție de consilier cadastru gradul IA și de referent treapta IA din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică  – Serviciul Cadastru.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant de execuție cu încadrare pe perioadă nedeterminată de consilier cadastru IA – Serviciul cadastru – Biroul de verificare și recepție lucrări.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul din data de 12-15.05.2020, organizat de OCPI Hunedoara în vederea ocupării unor posturi vacante repartizate pe perioadă determinată de 36 de luni (PNCCF), corespunzătoare funcțiilor de execuție vacante din cadrul Biroului de înregistrare sistematică al Serviciului de cadastru – O.C.P.I. Hunedoara.

A N U N Ţ

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 12-15.05.2020, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată și pe perioadă  determinată de 36 de luni, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

1 post consilier  cadastru gradul IA – Serviciul Cadastru – Biroul verificare și recepție lucrări           

(contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată  )

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licență absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: cadastru, geodezie,  topografie minieră, măsurători terestre;

– vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim   6 ani și 6 luni.

1 post consilier cadastru gradul IA – Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică(PNCCF)

 (contract individual de muncă pe perioadă  determinată de 36 de luni )

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licență absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: cadastru, geodezie,  topografie minieră, măsurători terestre;

– vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim   6 ani și 6 luni.

1 post  referent  treapta IA – Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică(PNCCF)

 (contract individual de muncă pe perioadă  determinată de 36 de luni )

Cerinţele postului:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– vechime în munca: minim 6 ani și 6 luni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul   în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după  caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea  sau instituţia  publică, legalizate;
 4. d)  copia carnetul de  muncă sau  o adeverinţa   tip carnet de muncă care sa  ateste vechimea în muncă, in meserie   şi/sau în specialitatea studiilor , legalizate;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și d, respectiv copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi/sau carnetul de muncă ori, după caz, adeverinţele care atestă vechimea   în muncă, în meserie   şi/sau în specialitatea studiilor, vor fi prezentate în copie legalizată.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor transmite dosarele de participare la concurs, astfel după cum sunt solicitate prin anunțul de concurs,  prin poștă ,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până cel târziu  în data de   04.05.2020, inclusiv, orele 16:00, dată până în care dosarele de concurs trebuie să ajungă   la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – din Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp B,etajul 4, sala de sedinte.

SUSŢINEREA CONCURSULUI:   

Concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant   constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2.  b) proba scrisă;
 3.  c) interviul.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Proba scrisă verifică, pe baza tematicii și a bibliografiei anunțate, cunoștințele teoretice ale candidatului.

Proba  scrisă poate conţine:

1) întrebări cu răspuns multiplu (test grilă);

2) întrebări cu răspuns scurt;

3) întrebări cu răspuns elaborat(subiecte de sinteză) şi speţe;

4) o combinaţie a variantelor de mai sus.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.

Proba scrisă va avea loc în data de 12.05.2020 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp B,etajul 4, sala de sedințe, ora 10:00.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Interviul se va susţine în data de 15.05.2020,  la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp A, etajul 1, sala de videoconferinţe, ora 10.00.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de până atunci a candidatului la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurare a  acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

1

Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie

2

 Capacitate de analiză şi sinteză

3

Motivaţia candidatului

4

Comportamentul în situaţie de criză

5

Iniţiativă şi creativitate

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii pentru funcțiile de execuție trebuie să obţină la fiecare probă minim  50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ʺadmisʺ sau ʺrespinsʺ, prin afișare în termen de maxim o (1) zi lucrătoare de la data finalizării probei, la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații pot depune contestație în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Contestațiile se transmit la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara, prin fax la nr. 0254 219218 sau la adresa de e-mail: hd@ancpi.ro.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la susținerea ultimei probe, prin afișare,  la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara şi pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Modelul de cerere de înscriere la concurs se găsește pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Relaţii suplimentare puteţi afla la  telefon nr.  0254 233560 int. 106 sau la telefon nr. 0254 214165 int. 106, ori la  adresa de e-mail hd@ancpi.ro.

Petru Liviu LOBONȚ

  DIRECTOR

CENTRALIZATOR

[download] nominal cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din 19.03.2020

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din data de 19.03.2020

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și copmpletările ulterioare, prevederile art.31 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr.302/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 19.03.2020.

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menționate mai jos:

 1. Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Hunedoara
 • un post de asistent registrator principal gradul I care prin transformare va deveni asistent registrator principal gradul IA

2. Serviciul Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică

 • un post de asistent registrator principal gradul I care prin transformare va deveni asistent registrator principal gradul IA
 • un post de consilier cadastru gradul I care prin transformare va deveni consilier cadastru IA

3. Serviciul Economic

 • două posturi de consilier gradul I care prin transformare va deveni consilier cadastru gradul IA

  4. Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat, Petiții

 • un post de consilier gradul I care prin tranformare va deveni consilier gradul IA

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
I. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:

Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copie după ultimele trei evaluări ale performanţelor profesionale individuale din ultimii trei ani în care salariatul s-a aflat în activitate;
d) copia actului administrativ care atestă ultima promovare.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.03.2020, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.03.2020, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.
Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:

Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.

Proba scrisă va avea loc în data 19.03.2020, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

[download] Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr. IA – BIS

[download] Bibliografie consilier cadastru gr. IA – BIS

[download] Bibliografie consilier IA Serviciul Economic

[download] Bibliografie consilier IA – SJRUSP

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr IA SPI

[download] Tematica asistent reg. principal gr. IA – BIS

[download] Tematica consilier cadastru gr. IA – BIS

[download] Tematica consilier IA – Serviciul Economic

[download] Tematica consilier IA SJRUSP

[download] Tematica asistent registrator principal gr. IA SPI

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu rezultatele finale obtinute de candidaţi la concursul din data de 27.11.2019-03.12.2019, amânat pentru perioada 17-20.12.2019, organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de consilier debutant în cadrul Serviciului economic

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din data de 27.11.2019-03.12.2019, amânat pentru perioada 17-20.12.2019, organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de consilier debutant în cadrul Serviciului economic

CENTRALIZATOR

[download]cu punctele acordate candidaţilor la proba scrisă la concursul din data de 27.11.2019-03.12.2019, amânat pentru perioada 17-20.12.2019, organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de consilier debutant în cadrul Serviciului economic

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Denumirea postului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins
1 FANACA ELENA consilier debutant 19.83 Respins
2 BIRO ALIANA LUMINIȚA 71.00 Admis
3 MARIAN ELENA 83.00 Admis

CENTRALIZATOR

[download] cu rezultatul acordat după soluționarea contestației formulată față de rezultatul selecției dosarelor, la concursul din data de 27.11.2019 – 03.12.2019, amânat pentru perioada 17 – 20.12.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier debutant în cadrul Serviciului Economic.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 27.11.2019 – 03.12.2019, amânat pentru perioada 17 – 20.12.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului vacant de execuție cde consilier debutant în cadrul Serviciului Economic.

ANUNȚ AMÂNARE CONCURS

Din motive obiective, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, anunță amânarea concursului, conform art.38 alin.(1) lit.a) din Regulamentul aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificăriloe și completările ulterioare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție de:

 • consilier debutant – Serviciul Economic

organizat inițial:

 • proba scrisă în data de 27.11.2019 – ora 10
 • proba interviu în data de 03.12.2019 – ora 10

astfel:

 • proba scrisă în data de 17.12.2019 – ora 10
 • proba interviu în data de 20.12.2019 – ora 10

Celelalte informații rămân nemodificate.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0254233560 int.106.

Prin acest anunt venim în completarea celul publicat pe site-ul instituției în data de 05.11.2019

[download] Anunț

A N U N Ţ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară organizează în temeiul H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.11.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 27.11.2019 – 03.12.2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuție corespunzătoare funcției de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post consilier debutant Serviciul Economic (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată)

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul contabilitate.

– vechime in specialitatea studiilor: nu necesita vechime in specialitate.

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

[download] Model cerere concurs

[download] Model adeverință

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă imediat superioară din 20.09.2019

LISTĂ

[download] Cuprinzând salariații admiși să participe la mexamenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sa treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara, din data de 20.09.2019.

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 41¹ din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărțrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr. 302/2017, modificată și completată,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 20.09.2019

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru posturile menţionate mai jos:

1. Serviciul Publicitate Imobiliară
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Deva
– 2 (două) posturi de asistent registrator principal gradul I care prin transformare vor deveni asistent registrator principal gradul IA;

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
I. a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
b) au obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este data de 09.09.2019, inclusiv, orele 16:30. Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 10.09.2019, urmând să se afişeze lista cu salariații admişi/respinși.
Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp A, sala de videoconferințe.

SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă, în susţinerea unei probe scrise . Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de comisia de examinare.

Proba scrisă va avea loc în data 20.09.2019, ora 9:00 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara din mun. Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara şi pe site-ul instituţiei: www.ocpihunedoara.ro.

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

Petru Liviu LOBONȚ
DIRECTOR

CENTRALIZATOR FINAL

[download] cu punctajul la examenul din perioada 16 – 19.07.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului, în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctajul la interviu la concursul din data de 16-19.07.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului pe post, în cadrul serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 16-19.07.2019, oraganizat de  OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului, în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară Orăștie.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 16 – 19.07.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului, în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

ANUNȚ

OCPI Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data16 – 19.07.2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, după cum urmează:

 • 1 post asistent registrator principal gradul I – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie, post contractual temporar vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului.

[download] Anunț

[download] Bibliografie

[download] Tematică

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul din perioada18 – 21.06.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului pe post, în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 18 – 21.06.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului pe post, în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Orăștie.

CENTRALIZATOR

cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din 12.06.2019

[download] Serviciul Cadastru – Biroul de Înegistrare Sistematică – Asistent registrator principal gr.IA

[download] Serviciul Cadastru – Biroul de Înegistrare Sistematică – Referent tr.IA

LISTĂ

[download] cuprinzând candidății admiși să participe la concursul din data de 18-21.06.2019, organizat de O.C.P.I. Hunedoara pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de asistent registrator principal, gradul I, până la revenirea titularului postului în cadrul serviciului de publicitate imobiliară – BCPI Orăștie.

[download] cuprinzînd salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale O.C.P.I. Hunedoara, din data de 12.06.2019

ANUNȚ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data 18 – 21.06.2019, pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, după cum urmează:

1 post asistent registrator principal gradul I – Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Orăștie post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului.

[download] Anunț

[download] Tematică

[download] Bibliografie

[download] Model cerere concurs

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare ăn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului d epromovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului OCPI Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în data de 12.06.2019 Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din  cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara.

[download]  Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal gr.IA

[download] Bibliografie referent trapta IA

[download] Tematică asistent registrator principal gr.IA

[download] Tematică referent trapta IA

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

CENTRALIZATOR

nominal cu punctajul final la examenul de promovare grad /treaptă  profesională imediat superioară din 18.03.2019

[download] Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții – Biroul Juridic și Petiții

[download] Serviciul Cadastru – Birou Fonf Funciar

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara.

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.41.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI Hunedoara prin Decizia directorului OCPI  Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată, OCPI Hunedoara organizează în data de 18.03.2019 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară.

[download] Anunț

[download] Bibliografie examen promovare consilier cadastru

[download] Tematica examen promovare consilier cadastru

[download] Bibliografie examen promovare consilier gr. II

[download] Tematica examen promovare consilier gr. II

[download] Erată

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la concursul din data de 19-22.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer treapta I din cadrul Serviciului Economic al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctajul final la proba practică la concursul din data de 19 – 22.02.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer trapta I din cadrul Serviciului Economic al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 19 – 22.02.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer trapta I din cadrul Serviciului economic al OCPI Hunedoara.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 19 – 22.02.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de șofer treapta I din cadrul serviciului economic.

Președintele Comisiei de concurs

Ionela Maria Simona BĂDĂU VLAD

ANUNȚ

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul Regulamentrului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 19 – 22.02.2019 pentru ocuparea unui post vacant contractual de execuție, cu încadrare pe perioadă determinată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

1 șofer treapta I – serviciul economic – contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

[download] Bibliografie

[download]Tematică

[download] Cerere concurs

Erată la anunțul pentru concursul din data de 9 – 22.02.2019

[download] Având în vedere că ]n anexele la anunțul de concurs pentru concursul organizat de către OCPI Hunedoara în perioada 9 – 22.02.2019, s-a strecurat o eroare materială, în sensul că în mod eronatr s-a redactat “post vacant de șofer treapta I” cum era corect, titlul bibliografiei și tematicii pentru concursul indicat este:

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul ce se va susține în perioada 9 – 22.02.2019 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de șofer treapta I în cadrul Serviciului economic al OCPI Hunedoara

respectiv

TEMATICĂ

pentru concursul ce se va susține în perioada 9 – 22.02.2019 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de șofer treapta I în cadrul Serviciului economic al OCPI Hunedoara

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la concursul  din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR 

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR 

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] cu punctele acordate candidaților la proba scrisă la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Hațeg al OCPI Hunedoara.

LISTĂ

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 10 – 16.01.2019, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de referent treapta II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Brad al OCPI Hunedoara.

ANUNȚ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, concursul din data 10-16.01.2019, pentru ocuparea   unor posturi vacante  de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post consilier  cadastru gradul II – Serviciu Cadastru – Biroul verificare și recepție lucrări  

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licenta absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: cadastru, geodezie, topografie;

– vechime in specialitatea studiilor: minim   6 luni.

– cunoștințe operare calculator .

 • 1 post asistent registrator principal  gradul II- Serviciul Publicitate Imobiliară- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hațeg

Cerinţele postului:

– studii de specialitate: studii universitare  de licență absolvite cu diploma sau  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,   în domeniul: drept;

– vechime în specialitate: minim   6 luni.

– cunoștințe operare calculator .

 • 1 post  referent  treapta II -Serviciul Publicitate Imobiliară- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brad

Cerinţele postului:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– vechime în munca: minim   6 luni.

– cunoștințe operare calculator.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul   în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după  caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea  sau instituţia  publică;
 4. d)  carnetului de  muncă sau, după caz, o adeverinţă care sa  ateste vechimea în muncă, in meserie   şi/sau în specialitatea studiilor,  raport REVISAL;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)- d) vor fi prezentate in copii legalizate sau  în copii insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea copiilor cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de   21.12.2018, inclusiv, orele 13:00, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara, din Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Jud. Hunedoara-Registratură.

Dosarele transmise prin postă trebuie să ajungă la registratura Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara până cel târziu 21.12.2018, inclusiv, orele 13.00.

Concursul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – din Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, jud. Hunedoara, Corp B,etajul 4, sala de sedinte.

SUSŢINEREA CONCURSULUI:   

Concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant   constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2.  b) proba scrisă;
 3.  c) interviul.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Proba scrisă verifică, pe baza tematicii și a bibliografiei anunțate, cunoștințele teoretice ale candidatului.

Proba  scrisă poate conţine:

1) întrebări cu răspuns multiplu (test grilă);

2) întrebări cu răspuns scurt;

3) întrebări cu răspuns elaborat(subiecte de sinteză) şi speţe;

4) o combinaţie a variantelor de mai sus.

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.

Proba scrisă va avea loc în data de 10.01.2019 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp B,etajul 4, sala de sedințe, ora 10:00.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte.

Interviul se va susţine în data de 16.01.2019  la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – Deva, str. Calea Zarandului, nr. 106, Corp A, etajul 1, sala de videoconferinţe, ora 10.00.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de până atunci a candidatului la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurare a  acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie

2. Capacitate de analiză şi sinteză

3. Motivaţia candidatului

4. Comportamentul în situaţie de criză

5. Iniţiativă şi creativitate

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii pentru funcțiile de execuție trebuie să obţină la fiecare probă minim  50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii admis sau respins, prin afișare în termen de maxim o (1) zi lucrătoare de la data finalizării probei, la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații pot depune contestație în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Contestațiile se depun la registratura Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara – din mun. Deva,  str. Calea Zarandului, nr. 106, județul Hunedoara.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la susținerea ultimei probe, prin afișare,  la sediul OCPI Hunedoara și pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara şi pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Modelul de cerere de înscriere la concurs se găsește pe site-ul: www.ocpihunedoara.ro.

Relaţii suplimentare puteţi afla la  telefon 0254 233560 int. 313,  Biroul Resurse Umane şi Secretariat sau la  adresa de e-mail hd@ancpi.ro.

Petru Liviu LOBONȚ

  DIRECTOR

[download] Anunț

[download] Bibliografie – asistent registrator principal – grad II

[download] Tematică – asistent registrator principal – grad II

[download] Bibliografie – consilier cadastru gradul II

[download] Tematică – consilier cadastru gradul II

[download] Bibliografie – referent treapta II

[download] Tematică – referent treapta II

[download] Model cerere concurs

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] Cu punctajul final la concursul din data 16 – 20.07.2018 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctajul la interviu la concursul din data de 16-20.07.2018 organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții, Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespinzătoare funcțiilor contractuale de execușie din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctele acordate la proba scrisă la concursul din data de 16-20.07.2018 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

LISTĂ

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 16 – 20.07.2018, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedetermninată a unui post vacant de consilier debutant în cadrul Biroului Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzător funcțiilor constractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Anunț

O.C.P.I. Huneroara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 16 – 20.07.2018, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții – OCPI Hunedoara

[download] Anunț concurs

[download] Tematică

[download] Bibliografie

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad treaptă profesională imediat superioară din 09.03.2018

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imedoat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

Examen de promovare a personalului contractual

Având în vedere prevederile art.41 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personaslului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului ANCPI Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată,

Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară organizează, în data de 09.03.2018

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMIEDIAT URMĂTOARE

din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara pentru posturile menționate mai jos:

[download] Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal

[download] Bibliografie referent

[download] Bibliografie registrator CF

[download]  Tematica asistent registrator principal

[download] Tematică referent

[download] Tematica registrator CF

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI   Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice)  și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctajul final la proba interviu, după soluționarea contestațiilor, la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică din cadrul OCPI Hunedoara, comisia menține rezultatele anterioare.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctele obținute la proba scrisă la concursul vdin data de 25 – 30.05.2017 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică.

Anunț

O.C.P.I. Huneroara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 25 – 30.05.2017, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gr.IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gr. IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului de Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara,după cum urmează:

 • 1 post consilier gradul IA – Serviciul Economic (achiziții publice)
 • 1 post consilier gradul IA – Serviciul  Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică

[download] Anunț concurs

[download] Bibliografie

[download] Tematica

Anunț

Având în vedere că pentru concursul din data de 13-17.03.2017, organizat de   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru ocuparea  postului vacant de conducere cu încadrare   pe perioadă nedeterminată, corespunzătoare funcţiei contractuale  de  Șef birou gradul  II – Biroul verificare și recepție – Serviciul cadastru,   nu au fost depuse dosare de concurs, urmează ca Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara să organizeze o nouă procedură pentru ocuparea postului mai sus menționat, la o dată ulterioară.

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI HUNEDOARA pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator principal gradul II SPI – BCPI Deva.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva.

Centralizator

[download] cu punctajele acordate  candidaților la proba scrisă la concursul din din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva

Anunț

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 13 – 17.03.2017 pentru ocuparea unui post vacant de conducere corespunzătoare funcției de conducere din cadrul OCPI Hunedoara.

 • 1 post Șef birou gradul II -Biroul de verificare și recepție – Serviciul cadastru

[download] Bibliografie

[download] Tematica

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 21 – 24.02.20017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Deva, al OCPI HUNEDOARA.

Listă

[download] Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 21 – 24.02.2017, pentru ocuparea unui post vacant de execuție corespunzătoare funcției de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

 • 1 post asistent registrator principal gradul II – BCPI Deva – Serviciul de Publicitate Imobiliară

[download] Tematica

[download] Bibliografia

Listă

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din data de 27.12.2016.

Listă

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara

Anunț

[download] O.C.P.I. Hunedoara organizează, în data de 27.12.2016, examen de promovare a personalului con