Concursuri organizate de OCPI Hunedoara

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] Cu punctajul final la concursul din data 16 – 20.07.2018 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara

 

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctajul la interviu la concursul din data de 16-20.07.2018 organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții, Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespinzătoare funcțiilor contractuale de execușie din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

 

CENTRALIZATOR

[download] Cu punctele acordate la proba scrisă la concursul din data de 16-20.07.2018 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

LISTĂ

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 16 – 20.07.2018, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedetermninată a unui post vacant de consilier debutant în cadrul Biroului Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, corespunzător funcțiilor constractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

 

Anunț

O.C.P.I. Huneroara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 16 – 20.07.2018, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

  • 1 post consilier debutant – Biroul Juridic și Petiții – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții – OCPI Hunedoara

[download] Anunț concurs

[download] Tematică

[download] Bibliografie

CENTRALIZATOR NOMINAL

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad treaptă profesională imediat superioară din 09.03.2018

LISTĂ

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imedoat superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

 

Examen de promovare a personalului contractual

Având în vedere prevederile art.41 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.31 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personaslului contractual din cadrul OCPI Hunedoara aprobată prin Decizia directorului ANCPI Hunedoara nr.302/2017, modificată și completată,

Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară organizează, în data de 09.03.2018

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMIEDIAT URMĂTOARE

din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Hunedoara pentru posturile menționate mai jos:

[download] Anunț

[download] Bibliografie asistent registrator principal

[download] Bibliografie referent

[download] Bibliografie registrator CF

[download]  Tematica asistent registrator principal

[download] Tematică referent

[download] Tematica registrator CF

 

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI   Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice)  și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctajul final la proba interviu, după soluționarea contestațiilor, la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică din cadrul OCPI Hunedoara, comisia menține rezultatele anterioare.

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Centralizator

[download] cu punctele obținute la proba scrisă la concursul vdin data de 25 – 30.05.2017 organizat de OCPI Hunedoara pentru ocpuarea pe perioadă nedeterminată ca unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul  Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara.

Listă

[download] Cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 25 – 30.05.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gradul IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gradul IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică.

Anunț

O.C.P.I. Huneroara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 25 – 30.05.2017, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier gr.IA, Serviciul Economic (achiziții publice) și pe perioadă determinată de 36 de luni a unui post vacant de consilier gr. IA (achiziții publice) în cadrul Serviciului de Cadastru, Biroul de Înregistrare Sistematică, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul OCPI Hunedoara,după cum urmează:

  • 1 post consilier gradul IA – Serviciul Economic (achiziții publice)
  • 1 post consilier gradul IA – Serviciul  Cadastru – Biroul de Înregistrare Sistematică

[download] Anunț concurs

[download] Bibliografie

[download] Tematica

 

Anunț

Având în vedere că pentru concursul din data de 13-17.03.2017, organizat de   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru ocuparea  postului vacant de conducere cu încadrare   pe perioadă nedeterminată, corespunzătoare funcţiei contractuale  de  Șef birou gradul  II – Biroul verificare și recepție – Serviciul cadastru,   nu au fost depuse dosare de concurs, urmează ca Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara să organizeze o nouă procedură pentru ocuparea postului mai sus menționat, la o dată ulterioară.

Centralizator

[download] cu punctajul final la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI HUNEDOARA pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator principal gradul ii spi-bcpi dEVA

Centralizator

[download] cu punctajul final la interviu la concursul din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva.

Centralizator

[download] cu punctajele acordate  candidaților la proba scrisă la concursul din din 21 – 24.02.2017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de asistent registrator principal gradul II – Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Deva

Anunț

[download] OCPI Hunedoara organizează, în temeiul HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 13 – 17.03.2017 pentru ocuparea unui post vacant de conducere corespunzătoare funcției de conducere din cadrul OCPI Hunedoara.

  • 1 post Șef birou gradul II -Biroul de verificare și recepție – Serviciul cadastru

[download] Bibliografie

[download] Tematica

Listă

[download] cuprinzând candidații admiși să participe la concursul din data de 21 – 24.02.20017, organizat de OCPI Hunedoara pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, corespunzătoare funcției contractuale de asistent registrator principal gradul II din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară – BCPI Deva, al OCPI hUNEDOARA

Listă

[download] Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul din data de 21 – 24.02.2017, pentru ocuparea unui post vacant de execuție corespunzătoare funcției de execuție din cadrul OCPI Hunedoara, după cum urmează:

  • 1 post asistent registrator principal gradul II – BCPI Deva – Serviciul de Publicitate Imobiliară

[download] Tematica

[download] Bibliografia

 

Listă

[download] cu punctajul final la examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară din data de 27.12.2016.

Listă

[download] cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara

Anunț

[download] O.C.P.I. Hunedoara organizează, în data de 27.12.2016, examen de promovare a personalului con