Achiziții publice

Anunț

O.C.P.I. Hunedoara cu sediul în Deva, Str. Calea Zarandului nr.106, cod fiscal 9836760, email hd@ancpi.ro, în baza PROCEDURII PROPRII PO-8.5.1-04/HD, anunță organizarea procedurii de atribuire a contractului cu obiectiul “Servicii de pază și protecție” pentru perioada 01.08.2021 – 31.12.2021.

[download] Anunț

[download] Documentație de atribuire – partea I

[download] Documentație de atribuire – partea II

Anunț

O.C.P.I. Hunedoara cu sediul în Deva, Str. Calea Zarandului nr.106, cod fiscal 9836760, email hd@ancpi.ro, în baza PROCEDURII PROPRII PO-8.5.1-04/HD, anunță organizarea procedurii de atribuire a contractului cu obiectiul “Servicii de pază și protecție” pentru perioada 01.07.2021 – 31.12.2021.

[download] Anunț

[download] Documentație de atribuire – partea I

[download] Documentație de atribuire – partea II

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice

Contractele de achiziție publică de peste 5000 de euro