Transparența decizională

 • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultării publice proiectul de act normativ privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014.
  Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa e-mail comunicare@ancpi.ro, in perioada 13-24 februarie 2020.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultãrii publice proiectul de modificare a Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi institutiile subordonate. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa e-mail comunicare@ancpi.ro, in perioada 24 ianuarie – 03 februarie 2020.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format editabil la adresa e-mail comunicare@ancpi.ro, în perioada 21 – 31 ianuarie 2020.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de “Ordin al directorului general al ANCPI pentru modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014”. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro, in perioada 07 august – 06 septembrie 2019.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul privind modificarea și completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro, in perioada 07 august – 17 august 2019.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de „Ordin privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru și Publicitate Imobiliara si unitațile subordonate”. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 19 – 29 martie 2019.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

[download] Anexa ordin

 • Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile sale subordonate.

[download] Odin

[download] Referat de aprobare

 • Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind încetarea aplicabilității Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1062/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format editabil la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 29.03.2018 – 08.04.2018.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru realizarea seturilor de date spațiale privind rețelele de utilități publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word doamnei Andreea CRASNOPOLSCHI la adresele de e-mail andreea.crasnopolschi@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro în perioada 17 – 27 octombrie 2017.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

[download] Norme tehnice

 • Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarã nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro în perioada 6 septembrie – 16 septembrie 2017.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultãrii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea „Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale”, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 448/2017. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro în perioada 16 august – 25 august 2017.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

[download] Ordin

[download] Referat de aprobare

 • ANCPI supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, precum și a termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea acestora. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro in perioada 19- 29 mai 2017.

[download] Ordin

[download] Referat de aprobrare

[download] Anexă proiect

 • ANCPI supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru și Publicitate Imobiliara privind modificarea si completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro in perioada 25 martie – 04 aprilie 2017

[download] Proiect ordin

 • ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice care realizează și verifică lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei. Propunerile și observațiile vor fi trimise doamnei Mădălina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro până la data de 04.03.2017

[download] Ordin

[download] Regulament de autorizare