Întâlnire de lucru

Reprezentanții OCPI Hunedoara, ai Ocolului silvic Dobra și ai Primăriei comunei Lăpugiu de Jos au participat, joi, la o întâlnire de lucru.

Subiectele principale abordate în cadrul discuțiilor s-au referit la derularea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților la nivelul UAT Lăpugiu de Jos, cu accent pe înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a terenurilor forestiere. 

Ședința a avut loc la sediul Ocolului Silvic Dobra.

Din partea OCPI Hunedoara au participat Botici Ovidiu Laurențiu – șef serviciu cadastru, Carașcă Florin – șef birou înregistrare sistematica și Marcu Daniel Eugen – consilier cadastru.