Către persoanele fizice și juridice autorizate

[download] Prin prezenta vă informăm că în data de 11.11.2021 a intrat în vigoare Legea nr.264/2021 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1065 din 08.11.2021. [citește mai departe…]