ANUNȚ

Având în vedere cazurile de COVID – 19 constatate în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara va aplica o serie de masuri in scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19).

Astfel,  începând cu data de 30.09.2021 până la noi dispoziții se suspendă activitatea de relații cu publicul:

Cetățenii și partenerii BCPI Hunedoara pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara.

Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail sau poștă.

Persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești  vor depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

De asemenea, stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea «Urmărire cerere RGI».

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite, prin e-mail sau accesând site-ul BCPI Hunedoara, dar și prin intermediul liniilor telefonice, care vor funcționa de luni  până joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

Audiențele vor fi acordate prin corespondență, folosindu-se mijloace de comunicare electronice (bcpi.hunedoara@ancpi.ro) sau poștă.

Numerele de telefon și adresa de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de BCPI HUNEDOARA sunt următoarele:

  • Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara

Adresa: Hunedoara, bd. Libertatii nr. 9, județul Hunedoara
Telefon: 0254-712363
Fax: 0254-712075

E-mail: bcpi.hunedoara@ancpi.ro