Rezultatul analizei dosarelor de autorizare ale persoanelor fizice care au solicitat autorizarea

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin O.D.G al ANCPI nr.107/2020, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei de Autorizare din cadrul OCPI Hunedoara, procedând la analixa dosarelor de autorizare ale persoanelor fizice care au autorizarea în vederera realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografdiei pe teritoriul României – categoria C, în datas de 19.11.2020, orta 10:00, la sediul OCPI Hunedoara din localitatea Deva, str. Calea Zarandului nr.106, jud. Hunedoara, etaj1, sala de videoconferințe – Corp A, a următorilor candidați: [download]