În atenția persoanelor autorizate

Prin prezenta, O.C.P.I. Hunedoara, având în vedere intenția Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară de a modifica Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr.107/2010 cu modificările și completările ulterioare (Regulament), vă solicităm să transmiteți propuneri pe care le considerați necesare (categorii/clase de autorizare persoane fizice/juridice, condiții de autorizare, drepturi de obligații, etc.)

Propunerile vor fi trimise pe adresa de e-mail hd@ancpi.ro până cel târziu în data de 19.07.2020.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Cu deosebită considerație,

Petru Liviu LOBONȚ

DIRECTOR

Ovidiu Laurențiu BOTICI

Șef Serviciu Cadastru