In atentia persoanelor fizice / juridice autorizate:


Avand în vedere prevederile art.54, alin.(3) şi (4) din Regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat  membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spaţiului Economic European in vederea realizării si verificării lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.107/2010, va aducem la cunostiintă urmatoarele:

Incepand cu data de 14.12.2010, geodezii cu drept de semnatura si persoanele fizice autorizate anterior anului 2007, nu mai pot depune lucrări spre avizare la OCPI/ANCPI, potrivit articolului 54 alin. (5) din Regulamentul mentionat mai sus.

Persoanele fizice pot depune in continuare la OCPI / ANCPI dosarele pentru emiterea certificatelor de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură / reinoirea certificatelor de autorizare emise anterior anului 2007 de catre ANCPI/OCPI.

Lista certificatelor de autorizare reinoite, emise de ANCPI sunt afisate pe site www.ancpi.ro la secţiunea Autorizati.

Compartimentul Juridic si Relati cu Publicul