Despre

 •  Hotararea de Guvern  nr.294/2015 privind aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023. [download]

 

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ HUNEDOARA

Indeplineste următoarele atributii principale:

 • inscrie imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;
 • asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
 • inscrie alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati, litigii judiciare in legătură cu bunul imobil;
 • asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrărilor de carte funciara;
 • inscrie radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
 • avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, în baza unui regulament elaborat in comun de ANCPI si Ministerul Justitiei;
 • avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
 • organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare si de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • verifică periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de ANCPI;
 • pune la dispozitia autoritătilor publice si altor institutii publice interesate, in conditiile legii, situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile;
 • furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor în vigoare;
 • avizeaza împreuna cu institutiile de specialitate de la nivel judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosintă agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole;
 • îndrumă activitatea desfăsurata de serviciile comunitare pentru cadastru si agricultura, constituite la nivelul unitaţilor administrativ-teritoriale;
 • asigură evidenta documentatiilor de schimbare a categoriei de folosintă a terenurilor si a suprafetelor aferente.

Controleaza si indruma toate activitatile privind:

 • cadastrul: identificarea, inregistrarea si reprezentarea cartografica a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficiala a unei evidente tehnice;
 • cartea funciara: inscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliara);
 • geodezia/topografia: masuratori terestre de referinta pe teritoriul judetului; masuratori de corpuri de proprietate;
 • fotogrammetria/topografia: asigura planurile topografice noi (care dupa echipare cu datele specifice cadastrului devin planuri cadastrale); precum si actualizarea continutului planurilor cadastrale mai vechi (pe baza fotogramelor aeriene sau a masuratorilor topografice clasice);
 • cartografia: arhivarea si administrarea de harti si planuri.

Copyright © 2013 - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara