canada goose snow mantra pass it exmas pass4sure outlet canada goose expedition norge parajumpers jakke canadian goose victoria prix canada goose vest women canada goose manitoba japanese canada goose jackets montreal where to buy canada goose dealers in ontario

Despre

5 Banner_online_var initiala

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ HUNEDOARA

Indeplineste următoarele atributii principale:

 • inscrie imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;
 • asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
 • inscrie alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati, litigii judiciare in legătură cu bunul imobil;
 • asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrărilor de carte funciara;
 • inscrie radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
 • avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, în baza unui regulament elaborat in comun de ANCPI si Ministerul Justitiei;
 • avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
 • organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare si de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • verifică periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de ANCPI;
 • pune la dispozitia autoritătilor publice si altor institutii publice interesate, in conditiile legii, situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile;
 • furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor în vigoare;
 • avizeaza împreuna cu institutiile de specialitate de la nivel judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosintă agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole;
 • îndrumă activitatea desfăsurata de serviciile comunitare pentru cadastru si agricultura, constituite la nivelul unitaţilor administrativ-teritoriale;
 • asigură evidenta documentatiilor de schimbare a categoriei de folosintă a terenurilor si a suprafetelor aferente.

Controleaza si indruma toate activitatile privind:

 • cadastrul: identificarea, inregistrarea si reprezentarea cartografica a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficiala a unei evidente tehnice;
 • cartea funciara: inscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliara);
 • geodezia/topografia: masuratori terestre de referinta pe teritoriul judetului; masuratori de corpuri de proprietate;
 • fotogrammetria/topografia: asigura planurile topografice noi (care dupa echipare cu datele specifice cadastrului devin planuri cadastrale); precum si actualizarea continutului planurilor cadastrale mai vechi (pe baza fotogramelor aeriene sau a masuratorilor topografice clasice);
 • cartografia: arhivarea si administrarea de harti si planuri.